fbpx - NSFs landsmøte-vedtak betyr ikke et farvel til jordmortittelen! Hopp til hovedinnhold

- NSFs landsmøte-vedtak betyr ikke et farvel til jordmortittelen!

Bildet viser en jordmor som lytter på en mage med jordmorstetoskop.
Jordmor er en kjønnsnøytral tittel, skriver leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen.

Vedtaket i landsmøtet betyr ikke et farvel til jordmor og helsesøster slik tidsskriftet Sykepleien skriver.  NSF har kun vedtatt å jobbe forkjønnsnøytrale titler for sykepleiere

Vedtaket signaliserer heller et ønske om å få flere menn til yrket. Jordmorforbundet NSF støtter tanken om å arbeide for at flere menn skal bli sykepleiere, helsesøstre og jordmødre, men er uenig i at jordmortittelen skal endres på bakgrunn av dette vedtaket. Jordmor er en kjønnsnøytral tittel ved at det betyr den som løfter barnet fra jord til mor.

Jordmødre har dobbelt autorisasjon for sine to ulike yrkestitler, både som sykepleier og jordmor. Jordmor er også en beskyttet tittel. Betydningen av tittelen er diskutert i Ernst Håkon Jahrs studie, («Etymologien til ordet ”jordmor”: 2012»).

Han viser til at forklaringen på yrkestittelen som er å finne i alle standardverkene (Norsk Ordbok, Bokmålsordboka, Nynorskordboka m.fl.), er at det heter jordmor fordi fødselen var på jordgolv i eldre tid. For lenge siden fødte kvinnene ofte huksittende på jordgolvet. Barnet ville da møte jorden, og den person som hjalp barnet til mor ble derfor kalt jordmor.

Det er sjelden noen navnediskusjon rundt vår yrkestittel, og menn som er jordmor har også tatt til orde for å beholde sin yrkestittel, ( Vil beholde jordmor, Sykepleien 12.02.09). Jordmorforbundet NSF tror derfor ikke tittelen er utslagsgivende for dem som har bestemt seg for å bli jordmor.

Jordmor er et gammelt ord som er godt forankret i vår historiske kulturarv som er verdt å bevare. Jordmoryrket er som kjent den eldste kvinneprofesjonen vi vet om. Jordmødre er i følge Ernst Håkon Jahrs studie omtalt allerede i Det Gamle Testamentet, og fra så tidlig som det 2. århundre stammer den første læreboka i jordmorkunst, skrevet av legen Soranos fra Efesos i Lilleasia, ei bok som var i bruk i mer enn 1400 år.

På 1500 tallet skulle prester undervise kvinner som bisto ved fødsler. Disse ble allerede da kalt jordmødre. Den første norske jordmorskole kom i november 1818 i Christiania. Jordmor er faktisk det eldste yrket kvinner kunne utdanne seg til i Norge, og er også en av de eldste yrkestitlene i landet vårt.

I Norge fikk menn adgang til Jordmoryrket i 1973. Vi har verdens beste yrke som anbefales på det varmeste til både kvinner og menn!

Les også: 

Ut med jordmor og helsesøster

Vil fjerne yrkestitlene helsesøster og jordmor

- Ikke farvel til titlene jordmor og helsesøster

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse