fbpx – Skift ut «jordmor» og «helsesøster» Hopp til hovedinnhold

– Skift ut «jordmor» og «helsesøster»

Under en halv prosent av landets jordmødre og helsesøstre er menn. Kjønnsnøytrale titler vil øke andelen, tror flere fagfolk.

Fødselspleier, fosterlos eller forløsningsleder? Natalnavigator, partuspresident eller barselboss? Det er bare å velge fra øverste hylle, for nå skal jordmor og andre kjønnede stillingstitler under lupen. Språkrådet inviterer sykepleiernes fagmiljøer til å diskutere alternative tittelkandidater. 

– Språket avspeiler kjønnsrollene i samfunnet. Har vi et samfunn med kjønnede titler, vil vår sosiale virkelighet basere seg på at kvinner og menn inntar spesielle roller i samfunnet – at jordmor er en dame og fylkesmannen en mann, sier Toril Østby, informasjonsansvarlig ved Likestillingssenteret. 

Økt rekruttering
Før jul skrev Østby et debattinnlegg i Aftenposten, der hun oppfordret Språkrådet til å implementere kjønnsnøytrale titler på alle stillinger, herunder helsesøster og jordmor. 

– Når det kommer flere menn inn i disse yrkene, er det naturlig å endre titlene. Dessuten tror jeg det er lettere å rekruttere både kvinner og menn til en stilling om tittelen er kjønnsnøytral. Og rekrutteringen av menn til helsesektoren er viktig i likestillingsarbeidet, påpeker hun. 

Hun får klar støtte fra direktøren i Språkrådet, Sylfest Lomheim: 

– Jeg er overbevist om at kjønnsnøytrale yrkestitler vil hjelpe, sier han. 

Også kjønnsforsker Jørgen Lorentzen ved Universitetet i Oslo mener at titlene bør skiftes ut for å øke rekrutteringen. 

– Kvinner synes jo det er problematisk å bli kalt formann. På samme måte er det vanskelig for menn å bli kalt jordmor. Det kan bli slått vitser om det, og de kan bli mobbet, sier han. 

– Men mange jordmødre liker tittelen sin og sier den er så godt innarbeidet?

– Det mente vel mange menn også om de mannlige titlene da de ble forandret. Men hvis jordmødrene synes at de mannlige titlene er en uting, burde de være konsekvente og også være villige til å forandre jordmor, sier Lorentzen. 

Språkrådet vil samarbeide
I 1997 utga Språkrådet en veiledning om kjønn, språk og likestilling hvor folk ble oppmuntret til å bruke kjønnsnøytrale yrkestitler, så langt som råd er. Men ennå, tolv år etter, finnes det titler som rådmann, fylkesmann, sysselmann, takstmann, jordmor og helsesøster. 

Toril Østby synes Språkrådet burde vært mer på hogget for å få en endring. 

– Det hadde vært flott om Norsk Sykepleierforbund og Språkrådet fikk til et samarbeid om å finne kjønnsnøytrale titler i helsevesenet, slik at man ble kvitt stigmatiseringen om at det først og fremst er kvinnene som bør jobbe som jordmødre og helsesøstre, sier hun. 

– Jeg har fått med meg oppfordringen til Østby, og dette vil vi ta fatt i, altså. Vi er ikke ferdige med arbeidet å få til kjønnsnøytrale, likestilte yrkestitler. Mye ble tatt på 90-tallet, men i år vil vi diskutere resttitlene som fylkesmann og jordmor, lover direktøren i Språkrådet, Sylfest Lomheim. 

– Og helsesøster?

– Det trodde jeg var ute allerede. 

Lomheim understreker at en god stillingstittel neppe kan lages av verken Språkrådet eller av fagmiljøet alene. Det blir alltid best hvis de to samarbeider. Derfor inviterer han sykepleierne til å kontakte Språkrådet når de har kommet fram til gode tittelkandidater de ønsker å diskutere. 

Og akkurat det kan det hende at helsesøstrene gjør. Norsk Sykepleierforbunds (NSF) landsgruppe av helsesøstre hadde et styremøte i januar hvor de vedtok at de skal utrede saken om en eventuell navneendring. Temaet skal behandles grundig i organisasjonen, i samråd med Språkrådet og eventuelt andre aktører. 

– Vi legger saken fram for generalforsamlingen når vi mener den er tilstrekkelig grundig belyst, enten i 2010 eller seinere, sier Astrid Grydeland Ersvik, leder av landsgruppa til helsesøstrene. 

– Det er flott. Ypperlig! Og Språkrådet bistår gjerne. Vi har språkkompetansen mens de har fagkompetansen. Selv om fagorganisasjonene har rett og myndighet til å bestemme over sin ordbruk, blir tittelen en flopp hvis den ikke er sikret kvalitetsmessig. Det er markedet som styrer her, sier Lomheim. 

Gode titler
Ersvik sier hun er veldig ambivalent til å skifte ut tittelen helsesøster. Men debatten gjentar seg med jevne mellomrom. 

– Jeg ønsker klart en mer oppdatert og kjønnsnøytral tittel, ikke minst med tanke på rekruttering. Samtidig er helsesøster et godt innarbeidet begrep med en positiv valør for mange. Og ingen av de mannlige helsesøstrene jeg har snakket med synes tittelen er problematisk. 

– Har du noen gode forslag til alternativ tittel? 

– Det er lansert ulike forslag, men det er mange hensyn å ta for at tittelen skal bli god: Den må være kort og konsis samtidig som den bør få med at det handler om forebygging og sykepleie. Men jeg ønsker ikke en tittel som tar to linjer å skrive. 

Sylfest Lomheim sier en god tittel krever en lang og skikkelig prosess. 

– Hva er en god tittel?

– Den må være forståelig, håndterlig og passe prestisjefylt. 

Derfor har ikke Lomheim noen tro på begrepet "fødselshjelper" for jordmor. 

– Det høres underordna ut, og jordmora er jo sjef. En god tittel må ikke svekke autoriteten. Dessuten er det allerede i bruk, man snakker om å være fødselshjelper til et prosjekt, for eksempel. 

– Har du et bedre forslag?

– Nei, men jeg er sikker på at vi vil finne gode ord. 

Endringen går fort
– Hvordan foregår prosessen med å endre en yrkestittel?

– Hvis sykepleiergruppene har en del kandidater til ord, setter vi oss ned med dem og diskuterer. Når vi har blitt enige om et ord, kjører Språkrådet det ut som forslag til ny tittel. 

– Det gikk jo relativt raskt å gjøre ordet "neger" politisk ukorrekt. Hvor lang tid vil det ta før helsesøster og jordmor er like problematiske? 

– De er ikke problematiske, men de vil kunne oppleves umoderne. Og det tror jeg vil gå ganske fort. Hvis vi får gode alternative ord, vil det ta tre-fire år, så er jordmor og helsesøster parkert, tipper Lomheim. 

NSFs leder Lisbeth Normann er avventende til eventuelle endringer. 

– Vi får høre hva faggruppene våre har å si og tar stilling da, sier hun. 

Men jeg ønsker ikke en tittel som tar to linjer å skrive.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse