fbpx Ikke tråkk på oss helsefagarbeidere Hopp til hovedinnhold

Ikke tråkk på oss helsefagarbeidere

Bildet viser Marte Sofie Thorbjørnsen

Løsningen er ikke å sette yrkesgrupper opp mot hverandre. I framtidens helsevesen vil det være umulig å løse utfordringen hovedsakelig med universitetsutdannet personell.

Jeg er helsefagarbeider og har jobbet i spesialisthelsetjenesten i nesten seks år. Hver dag ser jeg hvor viktig det er med riktig kompetanse på riktig plass. 

Da jeg leste debattinnlegget til Rolf-André Oxholm, forbundsstyremedlem i Norsk Sykepleierforbund, på Sykepleien.no om bemanningsutfordringene i helsevesenet, ble jeg temmelig oppgitt. 

Oppgavedeling har økt pasientsikkerheten

I det ene øyeblikket beskriver Oxholm situasjonen som helt uløselig uten flere sykepleiere. I neste åndedrag kritiserer han helsefagarbeiderens kompetanse. Sånn sett kommer dette svaret som bestilt: Oxholm skriver at han kommer til å bli beskyldt for å tråkke på helsefagarbeideren. Et tips til neste gang: Tror du at noen kommer til å føle seg tråkket på, da er det kanskje akkurat det som kommer til å skje.

La meg heller fortelle hvordan vi løser vår krevende arbeidshverdag. 

På arbeidsplassen min har vi hatt et prosjekt for å sikre bedre oppgavedeling. Jeg har fått godkjenning og særskilt opplæring i ulike prosedyrer som tidligere bare har blitt utført av sykepleiere. Målet har vært å sikre best mulig opplevelser for pasienten under innleggelsesforløpet og bidra til en god arbeidsfordeling på sengeposten.  

Dette har økt pasientsikkerheten og bedret arbeidsmiljøet betydelig. Oppfølging og observasjoner hos pasientene er mye bedre ivaretatt når én pleier utfører oppgavene og ikke tre ulike fagfolk gjør hver sin oppgave på den samme pasienten.  

Vi er avhengig av hverandre

Erfaringen vi på arbeidsplassen har fått ut av dette, viser at kompetansen til helsefagarbeideren kan brukes til å fordele oppgavene på en god måte, samtidig som oppmerksomheten er rettet mot pasientsikkerheten. Det har ført til at både helsefagarbeiderne og sykepleierne har fått en bedre arbeidshverdag. Min hverdagserfaring, som jeg opplever at jeg deler med mine sykepleierkolleger, befinner seg langt unna Oxholms nedsettende skildring.

Helsevesenet er avhengig av flere yrkesgrupper med ulik kompetanse for å ivareta pasienten. Vi er like avhengig sykepleieren som går legevisitt, som av helsefagarbeideren som sitter fastvakt, portøren som frakter pasientene mellom undersøkelser, og renholderen som sørger for basale smittevernsrutiner. 

Løsningen er ikke å sette yrkesgrupper opp mot hverandre. I fremtidens helsevesen vil det være umulig å løse utfordringene hovedsakelig med universitetsutdannet personell. Vi må se hele laget, bruke ressursene vi har og sammen bygge det beste laget rundt pasienten. 

8 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Anne Karie Sæther

Autorisert Helsefagarbeider
1 måned 2 uker siden

Veldig enig og godt skrevet av Marte Sofie Thorbjørnsen. Ikke tråkk på Helsearbeiderene. Jeg opplevde det selv å bli tråkket på og fikk høre at utdannelsen ikke var vært noe.
I mitt yrkesaktive liv som autorisert Helsefagarbeider, med 30 års erfaring som hjelpepleier og 5 år som helsefagarbeider ble jeg
degratert til renhold og avdelingslederen på arbeidsplassen ansatte heller ufaglært 80 % fast stilling i pleien. Fikk heller ingen hjelp av fagforeningen
da avdelingslederene på de forskjellige plassene ansatte personell selv.

Bereket

Helsefagarbeider
1 måned 2 uker siden

Helt enig, det er mange av de lederne som ikke kan skille en faglig lært og ufaglært.

Arnold

Helsefagarbeider
1 måned 2 uker siden

What.. flytte deg til renhold..fin jobb det altså. Men fra Helsefagarbeider..?? Og du fikk ikke hjelp av organisasjonen ?? Dette må du ikke godta.

Anne

1 måned 2 uker siden

Enig, det er løsninga. Alle betyr like mye, for å få hjula til å gå rundt. En ting er Oxholm god på her, det er å representere hierarki og patriarkatet på en glimrende måte. De to nevnte systemene fører ingen vei, det er helt tydelig når vi ser verden i både makro- og mikroperspektiv. Det på på tide med nye ideer og løsninger, som alle kan dra fordel av og lever gode liv. ❤️✌🏽✊

Johan Birger Berget

Pensjonist
1 måned 2 uker siden

Å setja ulike arbeidsgrupperingar opp mot kvarandre er ein uting i alle verksemder, og ikkje minst i helsevesenet. Eg har vore såpass mykje på sjukehus at eg har sett kor viktig dei er alle gruppene, kor meir dei heiter det eine eller det andre, og kor viktig samspelet mellom dei er.

Jon S

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Jeg har lyst til å ta Oxholm litt i forsvar. For ting er nok satt litt på spissen, og han er jo valgt inn for å tale sykepleieres sak. Med det sagt så er resultatet at en annen yrkesgruppe føler seg tråkka på og det er ikke greit.

Jeg syns generelt det er synd å se retorikken i debatten over de siste årene. Både på person- og samfunnsnivå (hvis det er det det heter? Mikro og makro kanskje? 🙈). Det er så mye «oss» og «dem» og det tjener ingen på. Som jeg liker å si om trafikkflyt: hvis alle skal frem først så kommer ingen fram.

Så hurra for dette innlegget! Uansett hvem vi er og hva vi gjør er vi en verdifull brikke i samspillet som får det til å gå rundt - til det beste for alle, hver dag!

Leon Edal larsen

Lærling helsefagarbeider
1 måned 2 uker siden

Utrolig bra sagt, opplever mye forskjellsbehandling i helsevesenet, alltid skal sykepleier studenter gå foran og er det noe igjen som de ikke liker å gjøre, kastes der på oss. Men tar med eh smil og vet selv hvilken kompetanse jeg har og ser fort hvem pasienter henvender seg til, ikke titler men de med erfaring og et smil på lur... Vi er like viktige ALLE sammen, og samarbeider vi er vi ustoppelige 😁

Aili

Autorisert helsesekretær
1 måned 2 uker siden

Det må da være bedre at alle bidrar med så mye som mulig av sin kompetanse, enn at vi sloss for prestisje, mot hverandre. Alle ville få en lettere arbeidsdag og pasientene ville nyte godt av det. Vi trenger flere som tenker som deg !!

Som svar på av Anonym (ikke bekreftet)

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse