fbpx Flere sykepleiere, færre helsefagarbeidere: – Det burde vært omvendt Hopp til hovedinnhold

Flere sykepleiere, færre helsefagarbeidere: – Det burde vært omvendt

Sykepleier i korridor

Sykepleierne kan fritas for oppgaver som andre kan gjøre, mener forsker. – De kan med fordel konsentrere seg mer om sykepleiefaglige oppgaver.

– Alt i alt er helsefagarbeiderne blitt litt flere. Men relativt sett er de færre sammenliknet med de andre yrkesgruppene. Det burde vært omvendt, sier Fafo-forsker Leif E. Moland.

Dette kommer frem i rapporten Mobilitet i helse og omsorgstjenestene. Der beskrives helsevesenets yrkesgruppers vekst og fall. 

I sykehusene har alle de andre aktuelle yrkesgruppene vokst. Men for helsefagarbeiderne er det motsatt. De har blitt redusert med 12,6 prosent.

Legene har størst vekst

Mens helsefagarbeiderne får minustall, har legene vokst mest.

Yrkesgruppers vekst i sykehusene fra 2015 til 2022:

 • Sykepleiere: 4,8 prosent
 • Helsefagarbeidere: -12,6 prosent
 • Vernepleiere: 17,1 prosent
 • Leger: 22,4 prosent
 • Ledere: 20,4 prosent

Se flere tall nederst i saken.

– Helsefagarbeidernes lønnskostnader er også mindre

– Hvorfor bør det være flere helsefagarbeidere?

– For det første har helsefagarbeiderne en relevant grunnutdanning for å arbeide i helse- og omsorgssektoren. Hvis de får brukt denne kompetansen og samtidig får opplæring og videreutdanning, vil de kunne utføre mange oppgaver som i dag gjøres av personale med langt høyere utdanning, sier Leif E. Moland.

– For det andre er helsefagarbeiderne rimelig arbeidskraft.

Han utdyper:

– Helsefagarbeiderutdanningen er kort og har lave kostnader sammenliknet med andre utdanninger i sektoren. Lønnskostnadene er også mindre.

– Sykepleierne kan fritas for oppgaver

– Du mener også at det er for mange sykepleiere?

– Kanskje. Det utdannes i hvert fall mange sykepleiere i dag, sier forskeren.

Han ser også at behovet for helse- og omsorgstjenester øker.

– Og når tjenestene er organisert som de er, trenger vi flere sykepleiere, sier han.

– Men analyser av hva sykepleiere brukes til, viser at de med fordel kan konsentrere seg mer om sykepleiefaglige oppgaver. Samtidig kan de fritas for oppgaver som andre yrkesgrupper kan gjøre.

Fafo-forskeren viser til at kommunene nå jobber med ny oppgavedeling.

– Vi ser at flere andre yrkesgrupper kan gjøre deler av det arbeidet sykepleierne gjorde og gjør. De enkelte sykepleierne vil bli mer sykepleier i praksis, og de kan gjøre det de er utdannet for.

– Ledige sykepleierstillinger kan gjøres om

– Så når du sier færre sykepleiere, mener du både andelsvis og faktisk?

– Ja, sykepleiernes andel av arbeidsstyrken i sektoren kan reduseres dersom tomrommet fylles på en forsvarlig måte. Og det er i dag ganske mange ledige sykepleierstillinger. Noen av disse kan antakelig gjøres om til stillinger for andre faggrupper.

Moland er likevel ikke veldig bastant:

– Å si at vi i dag har for mange sykepleiere, er nok å dra det litt langt.

 – Vernepleiere har hatt den aller største veksten

– Selv om helsefagarbeiderne relativt sett er blitt færre, er det altså flere også av dem, totalt sett?

– Veksten i antall helsefagarbeidere er lav. Den er lavere enn veksten i behovet for tjenester. Og i tillegg betydelig lavere en veksten i andre helse- og omsorgsyrker.

– For leger og sykepleiere, for eksempel?

– Ja. Veksten i antall sykepleiere er større. Og veksten blant leger er enda større. I denne undersøkelsen er det faktisk vernepleiere som har hatt den aller største veksten. Mens med helsefagarbeiderne har det altså gått helt feil vei med tanke på tjenestebehovet og ressursbruken.

Andelen kvinner daler, andelen unge øker

Ifølge rapporten er kvinnene fortsatt i stort flertall i helse- og omsorgssektoren. Men andelen kvinner er nå dalende fordi flere menn rekrutteres til sektoren, påpeker forskerne.

Dessuten øker andelen unge øker, blant annet som en følge av stor avgang i eldre årsklasser.

Kommunene: Vernepleierne har økt mest i prosent

Vernepleierne er yrkesgruppen som har vokst mest i prosent i kommunene.

Vekst i prosent i kommunene fra 2015 til 2022:

 • Sykepleiere: 12,3
 • Helsefagarbeidere: 3,7
 • Vernepleiere: 40,5
 • Leger: 17,7 prosent
 • Ledere: 16,2 prosent

I samme periode er det sykepleierne som har har økt mest i antall i kommunene. De er blitt 4 473 flere. 

Antall stillinger per yrkesgruppe i kommunene i 2022:

 • Sykepleiere: 40 699
 • Helsefagarbeidere: 75 782
 • Vernepleiere: 11 963
 • Leger: 5 330
 • Ledere: 6 501

Sykehusene: Helsefagarbeiderne har blitt færre

I sykehusene er det altså helsefagarbeiderne skiller seg ut: De er den eneste yrkesgruppen i undersøkelsen som både har blitt redusert i antall, og også hatt negativ vekst.

Yrkesgruppers vekst i sykehusene fra 2015 til 2022:

 • Sykepleiere: 4,8 prosent
 • Helsefagarbeidere: -12,6 prosent
 • Vernepleiere: 17,1 prosent
 • Leger: 22,4 prosent
 • Ledere: 20,4 prosent

I perioden 2015 til 2022 er helsefagarbeiderne på sykehus blitt 1 045 færre i antall.

Antall stillinger per yrkesgruppe i sykehusene i 2022:

 • Sykepleiere: 46 191
 • Helsefagarbeidere: 7 224
 • Vernepleiere: 2 022
 • Leger: 14 478
 • Ledere: 5 770
Fakta
Om Fafo-rapporten
 • Rapporten heter Mobilitet i helse- og omsorgstjenestene
 • Fafo-forskerne Leif E. Moland og Roy A. Nielsen står bak rapporten.
 • De har sett på endringer i hvor mange som jobber innen helse- og omsorgstjenester, og hvor ofte ansatte i sektoren bytter jobb.
 • Gjelder perioden 2015 til 2022.
 • I rapporten er det brukt data fra Statistisk sentralbyrå.
 • Den inngår i Helsedirektoratets årlige rapportering om personell og kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Else Marie Kristiansen

Husmor
1 måned 2 uker siden

Jeg er kanskje ikke så godt innsatt i hele problemet, men kan det ha noe å gjøre med at en helsefagarbeider har mange tunge løft og at de derfor får en avkortet tid i arbeidslivet pga slitasjeskader i dette yrket, og tilogmed med en liten lønn..? Kan det stemme?
Se dette av innlegget:
"Helsefagarbeiderutdanningen er kort og har lave kostnader sammenliknet med andre utdanninger i sektoren.
Lønnskostnadene er også mindre."
Vil også legge til at det burde bli en økning av lønnen om det skulle være noen mulighet til å bli flere søkere på denne stillingen som er nødvendig i vårt helsevesen.💗

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse