fbpx Sevaldsen: Derfor stiller jeg til valg i forbundsledelsen Hopp til hovedinnhold

Sevaldsen: Derfor stiller jeg til valg i forbundsledelsen

Bildet viser et portrett av Trine Bruseth Sevaldsen

Jeg ønsker å bidra, jeg vil være der for NSF, og med det vil jeg være der for medlemmene. Og det gjør at jeg vil stille med alt jeg har, alt jeg har erfart, og sammen med hele NSF blir det kraft.

Ålesund, juni 1995. Sjukepleierhøgskolens avgangsstudenter mottar vitnemålet som bekrefter at eksamen er bestått. Der står jeg, breddfull av stolthet; endelig kunne jeg titulere meg som sykepleier! Gleden av å kunne bruke nytt navneskiltet der det sto: Trine – SYKEPLEIER, var ubeskrivelig.

Siden den gang har jeg aldri angret på mitt yrkesvalg. Forstå meg rett, det har ikke alltid vært noen dans på roser. Tøffe arbeidstidsordninger som til tider gikk på bekostning av familie og helse, diskusjoner om behovet for kompetanse, omorganiseringer og nedbemanninger, protesttog for forsvarlige helsetjenester og tillitsvalgtes rett til fortsatt ha signering på turnus.

Ønsker å påvirke og bidra til utvikling

For en som lett lar seg engasjere, var derfor veien til Norsk Sykepleierforbund (NSF) naturlig, og siden 2009 har jeg vært en del av tillitsvalgtapparatet i NSF Møre og Romsdal. Erfaring som tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og styremedlem i helseforetaket var gode å ha da jeg høsten 2016 fikk jobb som rådgiver ved fylkeskontoret.

Lysten til å påvirke og bidra til utviklingen av sykepleieryrket og helsevesenet økte ytterligere med ny forbundsledelse, og jeg stilte etter hvert til valg som fylkesleder. Som fylkesleder siden 2020, med valgspråket: NSF Møre og Romsdal er ikke Æ, E, Ej eller I, men VI, har det vært en strategi at NSF Møre og Romsdal skal jobbe og oppleves som ett lag. Noe jeg er stolt av å kunne si langt på vei er oppnådd.

Vil være lyttende og imøtekommende

Sykepleiere har en viktig rolle i helsevesenet, og deres erfaringer og perspektiver er verdifulle i samfunnsdebatten om helsepolitikk og helsevesenets utvikling. Det å være «hands on» i arbeidshverdagen til medlemmer og tillitsvalgte er derfor nødvendig.

Jeg vil være en lyttende og imøtekommende nestleder som er tilgjengelig for å sikre at politikerne og beslutningstakerne til enhver tid har best mulig grunnlagsmateriale når beslutninger tas. For det som er bra for sykepleierne, er også bra for helsetjenestene.

Den største utfordringen i helsesektoren er sykepleiermangelen. Den truer pasientsikkerhet og framtidig helsetilbud. Å rekruttere nye sykepleiere er ikke nok. Samfunnet er avhengige av at sykepleiere blir i yrket til de når pensjonsalder. Derfor er helsefremmende arbeidstidsordninger en av mine kampsaker.

Jeg tør påstå at et vellykket trepartssamarbeid er suksessen til helsefremmende arbeidstidsordninger. I det ligger det god skolering av tillitsvalgte, ledere og verneombud.

Stolt sykepleier

NSF er medlemmene, tillitsvalgte, politikere, faggrupper, studentene og ansatte. Dette er rå kraft. #Råsykepleierkraft på sitt beste når vi drar lasset samme vei. Forankring og forståelse av vår politikk fra bunn til topp er grunnleggende for at vi skal få gjennomslag for våre prioriteringer. Og vår styrke er at vi har mange innfallsvinkler, men samme mål.

Sykepleiekraft og faget i front skal brukes i møter mellom mennesker, fagfolk, beslutningstakere, storting og departementer. Aldri har #ett-lag vært mer aktuelt enn nå. Derfor vil jeg bidra til å påvirke beslutninger som har følger for sykepleiernes arbeidsforhold, arbeidsmiljø og fagutvikling. Dette inkluderer å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår, bidra til utviklingen av helsepolitikk og sykepleiernes rolle i pasientomsorgen.

For det er sykepleierens særskilte rolle i pasientomsorgen som gjorde at jeg var sprekkeferdig av stolthet tilbake i Ålesund i 1995, og fortsatt er nettopp det; stolt sykepleier.

Jeg ønsker å bidra, jeg vil være der for NSF, og med det vil jeg være der for medlemmene. Og det gjør at jeg vil stille med alt jeg har, alt jeg har erfart, og sammen med hele NSF blir det kraft.

Trine Bruseth Sevaldsen er én av fem kandidater til nestledervervet i NSF. De øvrige fire kandidatene er: Ragne Quinteros, Kai Øivind Brenden, Gro Lillebø og Hanne Charlotte Schjelderup. Deres innlegg kan du lese nedenfor. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse