fbpx – Opprett 200 nye studieplasser for sykepleiere hvert år Hopp til hovedinnhold
Ny rapport om sykepleiemangelen:

– Opprett 200 nye studieplasser for sykepleiere hvert år

Skal fremtidens behov for sykepleiere dekkes bare ved å opprette flere studieplasser, må det opprettes nesten 200 nye studieplasser hvert år de neste 14 årene, viser en beregning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

I sommer meldte Nav om rekordlav arbeidsledighet, men bedriftene mangler likevel 70 000 arbeidstakere med riktig kompetanse. Dette kommer frem i rapporten fremtidig kompetansebehov – et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Størst behov, både på kort og lang sikt, er det for sykepleiere.

– Et så stort kompetansegap vil på sikt få store negative konsekvenser for oss som samfunn og evnen til å levere gode tjenester. Tallene som kommer frem i rapporten kan tyde på at det vil bli større behov for å investere i befolkningens kompetanse i årene som kommer, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Ubalanse mellom tilbud og etterspørsel

Ifølge tall fra Nav utgjorde arbeidsledigheten i Norge bare 1,7 prosent i juli 2022. Det er det laveste nivået siden 2008. Samtidig har andelen virksomheter som rapporterer om stor grad av udekkede kompetansebehov doblet seg, fra 4 prosent i 2016 til 8 prosent i 2022.

– Vi ser en rekordhøy ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet. Bedriftene får rett og slett ikke tak i folk med riktig kompetanse, sier Skule.

Rekrutteringsproblemene har økt i nesten alle næringer siden før koronapandemien.

Størst etterspørsel etter sykepleiere

Problemet er størst innen helse og omsorg. Her finner vi størst avstand mellom tilbud av og etterspørselen etter arbeidskraft.

Behovet for årsverk i helse- og omsorgstjenesten, vil øke med 33 prosent på nasjonalt nivå, fra cirka 310 000 i 2017 til cirka 411 000 i 2035.

Veksten vil være størst i de kommunale omsorgstjenestene.

– Vi ser på søkingen til sykepleierstudiet at dette er et populært studium og vi vet vi kommer til å ha behov for å utdanne flere sykepleiere i årene som kommer. Med dagens nivå på antallet nyutdannede sykepleiere vil gapet mellom tilbud og etterspørsel øke år for år, sier Skule.

Nye studieplasser og mangel på praksisplasser

Den siste fremskrivningen av etterspørsel og tilbud av arbeidskraft viser at det vil mangle 20 000 sykepleiere i 2040.

Mangelen på praksisplasser er den største flaskehalsen for å kunne utdanne flere helsepersonell. Derfor har regjeringen og KS en samarbeidsavtale for å få flere kommuner til å tilby helse- og sosialfagsstudenter praksis, står det i pressemeldingen.

– Det er tydelig at det må en økning i antall studieplasser til for å imøtekomme det store behovet, dersom det skal dekkes kun gjennom utdanning av nye sykepleiere. Ifølge vår rapport kan dette gjøres på to måter, forteller Skule:

  • Den ene er å øke antall studieplasser gradvis fra år til år. Da trenger man i overkant av 200 nye studieplasser hvert år fra 2023–2037.
  • Den andre muligheten er en økning på i underkant av 1900 nye studieplasser i 2023 som deretter opprettholdes.

– Skal vi klare å utdanne flere sykepleiere, er det avgjørende med flere praksisplasser, sier Skule.

Sammen med flere studieplasser bør også andre tiltak som vurderes for å sikre nok helsepersonell. Helsepersonellkommisjonen jobber nå med anbefalinger om hvilke tiltak som kan være aktuelle.

Fakta
Fakta om rapporten

Rapporten er en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet av Kompetansebehovsutvalgets første rapport utgitt i 2018. HK-dir har skrevet rapporten på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Denne rapporten beskriver situasjon på arbeidsmarkedet fra og med starten av pandemien i 2020 og til og med i dag. Her presenteres oppdatert statistikk og forskning om ferdigheter og kompetanse, behov for arbeidskraft på kort og lang sikt, læring i arbeidslivet, utenforskap og mistilpasning

Rapporten kan du lese  her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse