fbpx Annonsen kunne vært for en helsesykepleierstilling, hadde det ikke vært for arbeidsvilkårene Hopp til hovedinnhold

Annonsen kunne vært for en helsesykepleierstilling, hadde det ikke vært for arbeidsvilkårene

Bildet viser en helsesykepleier som snakker med en elev.

Flere tiltak må på plass før vi kan begynne å snakke om å rekruttere og beholde høykvalifiserte helsesykepleiere.

Følgende er klippet ut fra en tilfeldig jobbannonse på Finn.no. Med små justeringer av tall og ordlyd kunne det like gjerne vært en annonse for en helsesykepleierstilling.

Fakta
Utdrag fra stillingsannonse

I vårt firma utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere fag, kompetanse og digital kunnskap. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 600 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for brukerne våre.

Søkerne på den utlyste stillingen er i all hovedsak menn. I annonsen reklameres det for flotte og moderne arbeidslokaler, mulighet for trening på jobb, bedriftshytte, utenlandsturer, fleksibel arbeidstid og kompetansebygging i form av kurs og utdanning på arbeidsgivers regning.

Forstemmende forskjeller

Lønnsrammen er over det dobbelte av hva en helsesykepleier kan forvente, men lengden på utdanningen er lik. Forskjellen på arbeidsforhold og arbeidsvilkår er forstemmende.

Landet over jobber helsesykepleiere med iver, omsorg, engasjement og har høy kompetanse på barnebefolkningens normale utvikling innen fysisk, psykisk, sosial og åndelig helse. Dessverre er det for få av oss.

Vi mangler over 2000 helsesykepleiere for å dekke behovet i barne- og ungdomsbefolkningen, ifølge en Sintef-rapport fra 2021. Tallet er trolig høyere i dag. Utbrenthet er et ord som stadig oftere nevnes som årsak til sykefravær.

Mye av kostnaden bæres av den enkelte

Arbeidet på helsesykepleierfeltet er ikke dyrt. Forebygging lønner seg i lengden. Mye av kostnaden bæres ofte av den enkelte helsesykepleier. Grunnen er at flittighet og omsorgsvilje ofte leder til at helsesykepleiere strekker seg langt utover rammene av det jobben består i.

Om helsesykepleiere ikke lykkes i å bistå eller hjelpe noen, er det lett å legge ansvaret på seg selv og kritisere egen arbeidsmetodikk eller personlig egnethet.

Ofte sparsommelig innredede kontorer

Når vi ser på arbeidsstedene til helsesykepleiere, spesielt i skolehelsetjenesten, men også i helsestasjoner, bærer de preg av oppfinnsomhet for å få til et kontor som fungerer etter hensikten. Vi har krav til størrelse på kontoret. Det er for å kunne gjøre gode synsundersøkelser, ha plass til kjøleskap til å oppbevare vaksiner i, plass til å oppbevare førstehjelpsutstyr og en vask til håndvask.

Ofte er kontorene sparsommelig innredet i tidlig 80-tallsstil med en liten ergonomisk arbeidssituasjon for journalføring. Plasseringen i skolebygg er noe tilfeldig. Ofte sitter helsesykepleier på en utpost – langt fra hjelp og støtte ved vanskelige saker eller i akutte hjelpetilfeller.

Kvinnehelse starter i barndommen

Helsesykepleie har i lang tid vært kvinnedominert. For å kunne rekruttere menn til yrket endret i 2018 navn til den kjønnsnøytrale tittelen «helsesykepleier». Likevel var det i 2021 kun sju mannlige helsesykepleierstudenter som startet på utdanningen, ifølge NRK. Kan kjønnsrollemønster, lønn og arbeidsvilkår være en del av forklaringen?

I begynnelsen av denne måneden ga Landsgruppen av helsesykepleiere i NSF (LaH) innspill til helse- og omsorgsministeren i forbindelse med Kvinnehelseutvalgets rapport. Innspillet tar for seg kvinnehelse i et samfunnsperspektiv, fra barndom via ungdomstid til foreldreliv, men også som kvinnedominert profesjon i arbeidslivet.

Kvinners helse starter i barndommen. Derfor mener vi tiltak i folkehelsearbeidet som er rettet mot barn og deres familier, er en viktig del av å styrke kvinners helse og kjønnsperspektiv. Vi må starte med å ivareta «mannskapet» som bærer ansvaret for dette arbeidet inn i fremtiden.

Vi må kanskje stille strengere krav

Hvis helsesykepleieryrket skal få høyere status og bli mer prioritert i samfunnet, må vi kanskje begynne å stille strengere krav til arbeidsgivere og politikere. Jeg tenker på gode arbeidslokaler, kollegialt fellesskap, rådgivning og debrifing satt i system og forebyggende helsetiltak rettet mot dem som arbeider med barne- og ungdomsbefolkningen.

Da kan vi begynne å snakke om å rekruttere og beholde høykvalifisert personale. I tillegg til konkurransedyktig lønn, selvsagt. God kvinnekamp, og gratulerer med dagen!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse