fbpx Turnusarbeid er belastende. Det må kompenseres Hopp til hovedinnhold

Turnusarbeid er belastende. Det må kompenseres

Bildet viser et portrett av Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rød i Helse- og omsorgskomiteen.

Skal vi få sykefraværet og frafallet ned og stillingsbrøkene opp, må vi kutte i arbeidstiden til turnusarbeidere. Det er på tide å sidestille skift og turnus. 

Helsepersonellmangelen er ikke noe vi kan skyve fra oss. Nå letes det etter løsninger overalt. Helsepersonellkommisjonen konkluderer med at vi må få mer ut av hver helsearbeider. Men det er ikke mer saft å klemme ut av den sitronen. Arbeidsvilkårene til helsearbeidere må bli bedre og ikke verre om vi skal møte denne krisa.

Det viktigste vi kan gjøre, er å sikre at de som jobber i helsetjenesten blir, at de ikke blir syke av jobben sin og at de orker å stå til pensjonsalder. Det er godt dokumentert at det følger helseproblemer med turnusarbeid. I tillegg oppgis ifølge NSF turnus ofte til å være årsaken til deltidsarbeid eller ønsker om å bytte jobb eller slutte.

Må sidestille skift og turnus

De er på tide å se på arbeidstidsordningene. Det første kravet må være å sidestille skift og turnus sånn at også alle dem som går tredelt turnus, får arbeidsuke på 33,6 timer på samme måte som de som jobber døgnkontinuerlig skift.   

Skiftarbeidere i døgnkontinuerlig skift har 33,6 timers arbeidsuke. Jobber du tredelt turnus er utgangspunktet 35,5 timer. I 2010 ble det innført en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven om forkortning av arbeidstid for arbeidstakere som jobber tredelt turnus. Formålet var økt likestilling mellom turnus- og skiftarbeideren og at den ukentlige arbeidstiden skulle bli redusert ut fra belastninga i turnusordningen.

Ikke tid til å hente seg inn

Fafos evalueringa av ordningen som kom nå i januar, viser at for de fleste har ordninga bare gitt mellom 0,6 og 0,8 timer ukentlig redusert arbeidstid. Det er nemlig bare antall vakter du har på kveld, helg og natt som gir arbeidstidsforkorting. Den tar ikke hensyn til at hyppige døgnrytmeskift i seg selv er en påkjenning.

Vi mener at ordningen ikke svarer ut helseproblemene de hyppige skiftene påfører turnusarbeidere. Ordningen må endres sånn at alle som jobber tredelt turnus, får 33,6 timers uke.

Hver turnus signerer de tillitsvalgte i helsevesenet for unntak fra arbeidsmiljøloven i form av tapt hviletid knyttet til aften-/dagskift. Det er en grunn til at arbeidsmiljøloven angir at hviletiden mellom to vakter skal være 11 timer. Det er fordi kortere hviletid ikke gir nok tid til å hente seg inn. 

Må gjøre det bedre og ikke verre

For tursnusarbeidere er dette bruddet på arbeidsmiljøloven en vanlig del av en arbeidsuke uten at det kompenseres på noen måte. Studier viser at antall quick returns – aften-/dagvakter med tapt hviletid betyr mer for negative helseeffekter enn antall nattvakter. Tapt hviletid er så belastende at det må være med i regnestykket når man ser på arbeidstidsforkorting.

Norsk Sykepleierforbund har beregnet at forskjellen mellom skift og turnus utgjør tre uker mer arbeid hvert år. Det er tid som kunne gitt pustepauser i en belastende arbeidshverdag. Det kan utgjøre forskjellen som trengs for at folk kan stå i jobb lenger, kunne hente seg inn i en full stilling og få sykefraværet ned.

Skal vi klare å beholde folkene i helsetjenesten må vi faktisk bedre arbeidsforholdene, ikke forverre dem. Når så mange jobber såkalt frivillig deltid fordi arbeidsukene er for tøffe, samtidig som helse er blant arbeidsplassene med høyest sykefravær, må vi se på mer arbeidstiden om vi vil at alle skal kunne jobbe i fulle stillinger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse