fbpx Sjekk! Har du diagnosen skiftarbeiderlidelse? Hopp til hovedinnhold

Sjekk! Har du diagnosen skiftarbeiderlidelse?

Kjersti Marie Blytt, sykepleier, førsteamanuensis og postdoktor ved Høgskulen på Vestlandet.

– De som har symptomene vi snakker om, tenker gjerne ikke på skiftarbeiderlidelse. I Norge er dette en lite kjent diagnose, sier sykepleier og postdoktor Kjersti Marie Blytt.

– Fire av ti av sykepleiere i studien min har skiftarbeiderlidelse, forteller Kjersti Marie Blytt.

Hun er førsteamanuensis og postdoktor ved Høgskulen på Vestlandet.

Hun er selv sykepleier.

Nylig publiserte hun en studie sammen med forskere på Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer. De undersøkte sammenhengen mellom skiftarbeiderlidelse og sykepleiernes ønske om å slutte i jobben.

Blytt fant altså en tydelig sammenheng. Arbeidsgivere bør være klar over at sykepleierne med denne lidelsen i større grad enn andre ønsker å skifte jobb, mener hun.

Kjennetegn: Symptomer på søvnløshet

Studien bygger på data fra Spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse hos sykepleiere (SUSSH) for 2015 og 2016.

Fakta
Spørreundersøkelsen SUSSH:
 • Spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse hos sykepleiere (SUSSH) har siden 2008 årlig blitt sendt ut til et utvalg medlemmer i Norsk Sykepleierforbund for å følge de samme personene over tid.
 • Formålet er å studere hvordan arbeidsmiljøet påvirker sykepleiernes helse og trivsel.
 • Forskningsresultatene publiseres i oppsummeringsartikler i Sykepleien.

Kilde: Universitetet i Bergen

Skiftarbeiderlidelse er en døgnrytmeforstyrrelse, som kjennetegnes av et eller flere av symptomene på søvnløshet (insomni):

 • innsovningsvansker
 • urolig søvn med mange oppvåkninger
 • økt søvnighet om dagen

Det internasjonale navnet på skiftarbeiderlidelse er shift work disorder (SWD).

Fakta
Insomni (søvnløshet)
 • Den vanligste søvnlidelsen.
 • Noen sliter mest med innsovningen, andre med urolig nattesøvn og mange oppvåkninger.
 • Kjennetegn: Dårlig eller lite søvn enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig morgenoppvåkning.
 • Pasienter med insomni kan ha gode netter innimellom, men minst tre dårlige netter per uke er nødvendig for å få diagnosen insomni.
 • Kronisk insomni er definert som insomni i mer enn tre måneder.
 • Ved kronisk insomni anbefales i første rekke ikke-medikamentell terapi (kognitiv atferdsterapi for insomni).

Kilde: Bjørn Bjorvatn, professor og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Hvordan påvirker uregelmessig arbeidstid deg?

Mange sykepleiere må jobbe når kroppen egentlig skal hvile.

– Det sentrale er hvordan det påvirker deg å ha en uregelmessig arbeidstid, sier Kjersti Marie Blytt.

– Noen kan få helseplager. Mest rapportert er søvnproblemer.

Postdoktoren forklarer:

– Helseproblemene oppstår fordi det er en konflikt mellom sykepleierens egen døgnrytme og tidspunktene for søvn og arbeid.

Kan få jetlag-symptomer

Kjersti Marie Blytt påpeker at nattarbeid kan gi samme symptomer som når du har jetlag (som altså kan oppstå når du reiser med fly gjennom fleire tidssoner):

– Noen kan oppleve problemer med å sove på dagtid. Mange arbeider når døgnrytmen egentlig er innstilt på å sove, og de prøver å sove når døgnrytmen egentlig er innstilt på å være våken.

– Derfor kan det være vanskelig å finne roen og sove når du kommer hjem etter nattevakt, selv om du er utrolig trøtt. Det er fordi døgnrytmen er på oppadstigende kurve.

Tenker ikke at de har skiftarbeiderlidelse

– Men de som har symptomene vi snakker om, tenker gjerne ikke på skiftarbeiderlidelse. I Norge er dette en lite kjent diagnose, og mange tenker kanskje at de symptomene de opplever, skyldes andre ting. Masse foregår i livet, det er ikke lett å vite hva som er hva, påpeker Blytt.

– Hvor går egentlig grensene for å ha skiftarbeiderlidelse?

– Sykepleierne i undersøkelsen har svart på tre spørsmål som avklarer det, sier Blytt.

Dette har de svart på:

 1. Overlapper arbeidstiden med den tiden man vanligvis sover?
 2. Hvis ja på foregående spørsmål: Medfører dette insomni eller uttalt søvnighet som følge av redusert søvn?
 3. Hvis ja på forrige spørsmål: Har dette hatt en varighet på minst tre måneder?

– Mange ønsker seg vekk fra turnus

Blytts studie viser også:

 • Det er flere unge enn eldre som ønsker å slutte.
 • De som opplever å ha lite sosial støtte i arbeidsmiljøet, har også et høyere ønske om å bytte jobb.

– Sykepleierne skifter ikke nødvendigvis jobb, men de kjenner at det er noe som ikke er som det skal. De ønsker noe annet. Mange ønsker seg vekk fra turnus og over på dagarbeid.

Hun legger til:

– Men vurderer du å gå over til kun dagvakter dukker nye problemstillinger opp: Har jeg råd til å miste vakttilleggene?

– Det er ikke alle som kan jobbe poliklinisk og dermed miste en del av inntekten.

– Arbeidsgiverne bør vite om skiftarbeidelidelse

Blytt viser til at den økende sykepleiermangelen gjør det viktig å belyse hva som er årsakene til at sykepleiere ønsker å slutte i jobben.

Hun mener at arbeidsgiverne bør vite at sykepleierne med skiftarbeidelidelse i større grad ønsker å skifte jobb enn dem uten denne lidelsen.

– Vet man dette, så er det mulig å forsøke å gjøre noe med det og bidra til å bedre helsen og arbeidsvilkårene for dem dette rammer, påpeker hun.

Kjersti Marie Blytt viser til at også tidligere studier har vist at skiftarbeidere oftere ønsker å slutte i arbeidet enn andre.

– Men dette er den første studien som viser sammenheng mellom skiftarbeiderlidelse og ønske om å slutte i jobben hos sykepleiere, sier postdoktoren.

Fakta
Kriterier for diagnosen skiftarbeiderlidelse

I diagnosemanualen til International Classification of Sleep Disorders 3. utgave beskrives kriteriene for å stille diagnosen slik: 

 1. enten insomni og/eller søvnighet som skyldes en arbeidstid som gjør at man arbeider når man vanligvis ville ha sovet
 2. symptomene skal medføre reduksjon i søvnlengde,
 3. og ha vart i minst 3 måneder og ikke kunne forklares av andre sykdommer, medikamentbruk eller dårlig søvnhygiene.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

agatonica araracap

psykiatrisk sykepleier
1 år 3 måneder siden

jeg er enig i dette undersøkelse fordi jeg lider selv. Verst er fra KV til DV, sover bare 3-4 timer.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse