fbpx 3000 færre søkte til sykepleierstudiet Hopp til hovedinnhold
Samordna opptak:

3000 færre søkte til sykepleierstudiet

Antall søkere til sykepleierstudiet er det laveste siden 2013. Nedgangen er på 22 prosent fra i fjor.

Etter to år med rekordmange søkere er det i 2022 totalt 12,5 prosent færre som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak enn året før.

Til sykepleierstudiet er det nærmere 3000 færre søkere i 2022 sammenliknet med 2021.

– Det er urovekkende om dette blir en trend, sier andre nestleder Kai Øivind Brenden i Norsk Sykepleierforbund.

– Det som bekymrer oss mest, er at nedgangen i antallet sykepleierstudenter er signifikant høyere enn for andre studiegrupper.

– Det er viktig at partene og politikerne sikrer gode lønns- og arbeidsvilkår så flere kvalifiserte søkere velger utdanningen, og sikrer at vi kan gi gode helsetjenester, sier han.

Fortsatt mange som vil bli sykepleiere

– Selv om det er færre som søker seg til sykepleierstudiet i år enn i fjor, er det fortsatt et av de mest søkte studiene. Fortsatt høy søking til sykepleierstudiet blir viktig for å sikre nok kvalifiserte sykepleiere i fremtiden, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule, i en pressemelding.

Totalt 10 223 søkere har valgt et sykepleierstudium som sitt førstevalg. Dette utgjør 7,7 prosent av alle søkere og 31,6 prosent av alle søkere som har et studium innenfor kategorien «helsefag» som sitt førstevalg.

Halvparten av søkerne får plass

Ved hovedopptaket er det planlagt 5260 studieplasser på sykepleierstudiet, og totalt er det 10 223 førstevalgssøkere som konkurrerer om disse plassene.

– Ifølge Nav mangler vi 7000 sykepleiere i Norge, og SSB anslår at vi kan mangle opp mot 28 000 sykepleiere i 2035. De som utdanner seg til sykepleiere nå, studerer til et yrke det blir stort behov for også i fremtiden, sier Skule.

Grafen under viser planlagte studieplasser, førstevalgssøknader og tilbud til sykepleierstudiene ved hovedopptaket de siste ti årene.

Antall søkere har en nedgang fra 26 434 ved fjorårets hovedopptak, til 20 634 søkere ved årets hovedopptak. Dette er en prosentvis nedgang på 22 prosent.

Færre førstevalgssøkere

Antall førstevalgssøkere til sykepleierstudier synker noe fra 13 209 førstevalgssøkere ved fjorårets opptak, til 10 223 førstevalgssøkere ved årets opptak.

Dette er en prosentvis nedgang på 23 prosent.

Færre kvalifiserte søkere

Antall kvalifiserte søkere synker også noe fra 19 282 søkere ved fjorårets hovedopptak, til 14 977 søkere ved årets opptak. Dette utgjør en prosentvis nedgang på 22 prosent.

Det er en økning i antall søkere med tilbud til sykepleie. Det ble gitt 8108 tilbud i fjor mot 8141 tilbud i år. Dette er en prosentvis økning på 0,4 prosent.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse