fbpx – Sykepleierforbundets kamp for faglige rettigheter er ikke fullendt Hopp til hovedinnhold

– Sykepleierforbundets kamp for faglige rettigheter er ikke fullendt

Tor Engevik

– Norsk Sykepleierforbund er en fagorganisasjon som setter faget høyt, men vi er i høyeste grad også en fagforening, skriver Tor Engevik.

Norges Sykepleierforbund ble startet den 24 september 1912. Helt fra den spede begynnelse var det klart at, i tillegg til lønn og gode arbeidsvilkår, så var det sykepleiefaget som skulle løftes frem. «Først dyktighet – så rettigheter», var forbundets parole den gang.

Høy faglig kompetanse er fortsatt ett av Sykepleierforbundets viktigste mål. De 36 faggruppene i Norsk Sykepleierforbund – fra faggruppen i geriatri og demens til operasjons- og intensivsykepleiere – er alle viktige bidragsytere til utvikling og videreformidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Etter et år med pandemi er det vel ingen som tviler på at denne kunnskapen er livsviktig.

Gode arbeidsvilkår er vårt verneutstyr

Sykepleieres involvering og deltakelse i forskning, fagutvikling og pasientrettet arbeid er avgjørende for pasientsikkerheten. Og når noen av oss kan ha kan ha oppmerksomheten rettet på fag, så kan vi være trygge på at andre i Norsk Sykepleierforbund tar seg av fagforeningsarbeidet.

Det var ikke bare i 1912 at rettigheter var en kampsak for forbundet vårt.

Det var ikke bare i 1912 at rettigheter var en kampsak for forbundet vårt. For selv om vi har kommet langt når det gjelder offentlig velferd i Norge, så er ikke Sykepleierforbundets kamp for faglige rettigheter fullendt. Når sykepleiere kjemper for bedre helse og mot sykdom og pandemier, ja så er gode arbeidsvilkår selve verneutstyret vårt. 

Mange jobber uønsket deltid

Det er ganske utrolig at i en situasjon der vi mangler tusenvis av sykepleiere, så jobber fortsatt mange av våre kolleger uønsket deltid. Det gir dem dårligere vilkår for å holde seg faglig oppdatert og redusert mulighet til å kunne forsørge seg selv. Og ikke minst vil det gi en pensjon som det kan bli vanskelig å leve av i fremtiden.

Sykehuset i Østfold saksøkte sine egne spesialsykepleiere som ønsket seg fulle stillinger. De modige sykepleierne fikk medhold i Tvisteløsningsnemnda, men tre av de fire tapte retten til full stilling i tingretten. Med støtte fra Sykepleierforbundet forsetter de kampen for heltid i lagmannsretten. Vi krysser derfor fingrene for at denne viktige kampen for heltid lykkes. 

Sykepleiere ble fratatt lønnstillegg

En annen sak som pågår i rettssystemet, er saken fra Grefsenhjemmet. Der ble sykepleierne fratatt lønnstillegg i forbindelse med at Grefsenhjemmet skiftet arbeidsgiverorganisasjon fra Virke til NHO. en situasjon der kommunehelsetjenestene har mangel på sykepleiere, har vi altså arbeidsgivere som setter sine ansatte ned i lønn. Det er nesten ikke til å tro og det bedrer neppe rekrutteringen til tjenestene. 

Sykepleierne tapte dessverre i tingretten og lagmannsretten. Hvis dette resultatet blir stående, så vil nok flere arbeidsgivere kunne bli fristet til å avslutte inngåtte avtaler ved å bytte arbeidsgiverorganisasjon. Saken er viktig, og de ti sykepleierne får derfor god hjelp av Sykepleierforbundet når saken nå skal opp for Høyesterett. Sykepleierne har hele fagbevegelsen i ryggen.

Vi trenger fagforeningen

Norsk Sykepleierforbund er en fagorganisasjon som setter faget høyt, men vi er i høyeste grad også en fagforening. Hvis vi i fremtiden skal ha gode og motiverte sykepleiere som jobber med fagutvikling og yter gode faglige tjenester, så må vi ha arbeidsforhold og en lønn vi kan leve med.

Uten fagforeningene hadde vi ikke hatt noen velferdsstat.

Da kan ikke vi sykepleiere ha en lønn som bare utgjør cirka 85 prosent av lønnsnivået i mannsdominerte yrker. Det er heller ikke noen logikk i at kriteriene for å få yrkesskadeerstatning er utarbeidet slik at de favoriserer ansatte i tradisjonelle mannsyrker.

Vi trenger fagforeningen vår fordi vi fremdeles har et stykke vei å gå for å få rett til heltid, gode turnuser, likelønn og likeverdige arbeidsvilkår for alle sykepleiere. En av årsakene til at vi har kommet oss såpass godt gjennom pandemien, er at vi bor i en velferdsstat. Men uten fagforeningene, hadde vi ikke hatt noen velferdsstat.

Fagforeningens betydning

Forfatter Stig Holmås beskriver fagforeningens betydning i dette diktet:

Dikt til mine barn

Jeg etterlater mine barn dette diktet

For at de skal lære å elske vindene, havet,
Den søte lukten av stor kjærlighet, –
og fagforeningene.
Uten dem hadde vi ingenting.
Den sultne ser ikke det vakre.
Den trette orker ikke elske.

Jeg etterlater mine barn dette diktet
For at de skal lære å elske vindene, havet,
Den søte lukten av stor kjærlighet, –
og fagforeningene.
Uten dem hadde vi ingenting.

På Arbeiderpartiets landsmøte i 2005 formante partisekretær Martin Kollberg delegatene om at partiets støttespillere er: «… fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen». Og de vant valget. 

Pandemien bør være en «game changer», for hvis vi i fremtiden skal beholde sykepleiernes kritiske kompetanse, så bør 2021 være det året der alle politikere kaller på Sykepleierforbundet.

0 Kommentarer