fbpx Sykepleierne på Grefsenhjemmet anker til Høyesterett Hopp til hovedinnhold

Sykepleierne på Grefsen­hjemmet anker til Høyesterett

BÅDE PERSONLIG OG PRINSIPIELL: – Det er en viktig sak for medlemmene på Grefsenhjemmet, men også en prinsipiell sak, sier NSF-advokat Magnus Buflod, som anbefalte de ti sykepleierne å anke saken helt til topps i domssystemet. Foto: Marit Fonn

– Kampen mot å bli satt ned i lønn har vært lang. Sykepleierne på Grefsenhjemmet er glade for støtten fra forbundsstyret, sier NSF-advokat Magnus Buflod. 

Ti sykepleiere på Grefsenhjemmet vant verken frem i tingretten eller lagmannsretten. 2. september vedtok forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) å støtte å anke saken til Høyesterett.

Borgarting lagmannsrett forkastet anken 28. august.

Les om dommen i lagmannsretten: Grefsenhjemmet vant frem – ti sykepleiere tapte

NSF-leder: – Sviktende forståelse

– Lagmannsrettens begrunnelse rokker ved tariffavtalen som fundament for regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Begrunnelsen bygger på sviktende forståelse av hvordan tariffavtalen fastsetter lønns- og arbeidsvilkårene som er bindende for arbeidsgiver og medlemmene. Dette har ledet domstolen til feil konklusjon, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen på NSFs nettside.

Les om hva saken handler om: – Kan arbeidsgiver sette ansatte ned i lønn? Det handler denne saken om

Ansatte på Grefsenhjemmet i Oslo fikk for flere år siden et ekstra lønnstillegg, kalt stabiliseringstillegg. Det var da Grefsenhjemmet gikk fra å være medlem i Virke til NHO, at sykepleierne mistet dette tillegget.

Avtalen om stabiliseringstillegget det er snakk om innebærer blant annet dette:

  • Sykepleiere på sykehjem får 11 000 kroner etter fire år på samme arbeidsplass. Etter 12 år øker tillegget til 15 000 kroner.

Advokaten: – Glade for støtten

NSF-advokat Magnus Buflod har bistått de ti sykepleierne på Grefsenhjemmet og anbefalte dem å anke saken videre.

– Det er en viktig sak for medlemmene på Grefsenhjemmet, de er glade for støtten fra NSF. Kampen mot å bli satt ned i lønn har vært lang, men nå ser de frem til at det snart kan settes punktum, sier Buflod til Sykepleien.

– Men Høyesterett kan avvise å behandle anken?

– Det er riktig at det er ankeutvalget som bestemmer om saken skal behandles. Men saken er utvilsomt prinsipiell og hører derfor naturlig hjemme i Høyesterett. Det viser også det store engasjementet i det juridiske fagmiljøet, der dommen er gjenstand for omfattende kritikk, sier Buflod.

– NSF har et særlig ansvar

– NSF har med sine over 120 000 sykepleiere et særlig ansvar for å ta vare på systemet vi sammen med andre fagforeninger har utviklet for å utlikne styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne, sier Lill Sverresdatter Larsen på nettsiden.

«Bekymringsfull svak avgjørelse»

En av dem som er kritisk til dommen i lagmannsretten, er Alexander Næss Skjønberg, førsteamanuensis i arbeidsrett ved BI.

– Den viser at lagmannsretten ikke har håndtert alle rettslige spørsmål, sier han til Sykepleien.

Bekymringsfull svak avgjørelse fra Borgarting i Grefsenhjemmet, er tittelen på et innlegg i rett24.

– En komplisert sak, dette?

– Ja, mye dreier seg om tariffjus, som ikke vanligvis behandles i vanlig domstol, men for arbeidsretten. Saken har stor prinsipiell betydning.

– En ny tariffavtale innebærer at man kan miste goder

– Å ta fra noen et lønnstillegg de allerede har fått høres merkelig ut?

– Når man er bundet av en ny tariffavtale, så innebærer det at man kan miste goder. Det er lovlig. Spørsmålet er om stabiliseringstillegget er i strid med den nye tariffavtalen. Det er det som er uklart, sier Skjønberg.

Han utdyper:

– Dommen i lagmannsretten innebærer at hvis en tariffavtale faller bort uten at en ny tariffavtale er avtalt, risikerer man å miste en del lønns- og arbeidsvilkår. Det er det som er det prinsipielle, og som får betydning for hele arbeidslivet i Norge. I tillegg til at det har stor betydning for disse sykepleierne som går ned i lønn.

– Sier ikke noe om stabiliseringstillegget

– Ifølge Grefsenhjemmets advokat innebærer den nye tariffavtalen med NHO bedre betingelser for sykepleierne?

– Det kan være. Med et skifte av tariffavtale kan man få bedre betingelser – og dårligere. Men i denne saken er det slik at den nye tariffavtalen ikke sier noe om dette stabiliseringstillegget.

– Hvorfor skulle den det?

– Godt spørsmål. Men lagmannsretten kom aldri der at det ble diskutert. Den sier bare at uansett falt dette stabiliseringstillegget bort. Den tar ikke stilling til hvilken betydning den nye tariffavtalen har.

– Saken handler om arbeidslivet generelt

– Hvordan vil du forklare saken til en vanlig sykepleier som ikke er ekspert på jus?

– Saken handler mer om hvilken betydning dette har for arbeidslivet generelt. Lagmannsrettens dom innebærer at man risikerer å miste rettigheter når en tariffavtale faller bort. Hvis du har fått lønnen din regulert av en tariffavtale, som så faller bort, så innebærer lagmannsrettens dom at man skal reforhandle lønnen, sier Skjønberg.

Og legger til:

– Men så er det annerledes i denne saken på Grefsenhjemmet, fordi de har fått ny tariffavtale.

– Bør ikke si opp i protest

– Ble du overrasket over dommen?

– Ja, jeg ble det. Lagmannsretten tar ikke innover seg de faglige argumentene som har vært fremmet.

– Mange har kommentert dommen på Sykepleiens Facebook-side, og mener at de ti sykepleierne bør si opp straks i protest. Er det en god idé?

– Nei, det er litt problematisk. Det bør man ikke gjøre. Det kan muligens anses som aksjon hvis de begynner å slutte i fellesskap, sier førsteamanuensis Alexander Næss Skjønberg.

Vil kommentere senere

Sykepleien har bedt NHO-advokat Joakim Augeli Karlsen om en kommentar til anken. Han har representert Grefsenhjemmet i to rettssaker.

Karlsen sier han har vært i retten hele uken og vil heller komme tilbake til saken senere.

Les også:

Dom: Grefsenhjemmet vant frem – ti sykepleiere tapte

Magnus Buflod, advokat i Norsk Sykepleierforbund (NSF)
VURDERER ANKE: – Jeg vil sammen med medlemmene vurdere anke, sier NSF-advokat Magnus Buflod, som har bistått sykepleierne i to rettssaker. Foto: Marit Fonn

– Overraskende og skuffende, sier NSF-advokat Magnus Buflod om dommen. Han anbefaler å anke saken til Høyesterett.

28. august falt dommen i Borgarting lagmannsrett:

– Grefsenhjemmet vant frem med sitt syn om at det ikke finnes noen individuell ettervirkning av tariffavtaler, opplyser Magnus Buflod, som har bistått ti sykepleiere i rettssaken.

Han er advokat i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Dermed tapte de ti sykepleierne ved Grefsenhjemmet saken, slik de også gjorde i Oslo tingrett.

– Lagmannsrettens begrunnelse er både overraskende og skuffende, sier Buflod.

– Jeg vil sammen med medlemmene vurdere anke og legge frem sak om dette for NSFs forbundsstyre onsdag 2. september, opplyser han.

Mistet tillegget da Grefsenhjemmet byttet til NHO

– Hva sier sykepleierne om dommen?

– NSFs tillitsvalgte på sykehjemmet sier at hun er utrolig skuffet over resultatet og opplever det som både urettferdig og urimelig å bli satt ned i lønn, sier Buflod.

Ansatte på Grefsenhjemmet i Oslo fikk for flere år siden et ekstra lønnstillegg, kalt stabiliseringstillegg. Det var da Grefsenhjemmet gikk fra å være medlem i Virke til NHO, at sykepleierne mistet dette tillegget.

Les om saken: – Kan arbeidsgiver sette ansatte ned i lønn? Det handler denne saken om

– Jeg mener dommen er uriktig. Mitt råd til medlemmene er at saken bør ankes til Høyesterett. Saken har betydning for langt flere enn disse ti sykepleierne, sier NSF-advokaten.

«Ikke rom for at tariffavtalen har individuell ettervirkning»

Avtalen om stabiliseringstillegget det er snakk om innebærer blant annet dette:

  • Sykepleiere på sykehjem får 11 000 kroner etter fire år på samme arbeidsplass. Etter 12 år øker tillegget til 15 000 kroner.

Men lagmannsretten forkaster altså anken av tingrettens dom.

«I nærværende sak er situasjonen at den opphørte tariffavtalen ble erstattet av en ny tariffavtale. Det er da uansett ikke rom for at tariffavtalen har individuell ettervirkning,» står det i dommen fra lagmannsretten.

NSF fikk ikke medhold

NSF mente at stabiliseringstillegg ikke skal behandles annerledes enn andre lønnstillegg de ansatte har fått, og at arbeidsgiver ikke i dette tilfellet er berettiget til å sette ned lønnen selv om arbeidsgiver har ny avtale med ny arbeidsgiverorganisasjon.

Retten var altså uenig.

Må betale erstatning

Dommen er enstemmig. Ifølge dommen har Grefsenhjemmet også rett på full erstatning på sine sakskostnader. Kravet er på 136 000 kroner.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.