fbpx – Vi ønsker løsninger og ikke glansbilder Hopp til hovedinnhold

– Vi ønsker løsninger og ikke glansbilder

Silje Naustvik
FAKTA: – Sykepleiere elsker jobben sin. Likevel forlater så mange som én av fem sykepleiere yrket før det har gått ti år. Fine historier endrer ikke fakta. For det virkelig store problemet er å beholde sykepleierkompetansen, skriver nestlederen i NSF. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

– Sykepleierne og helsetjenesten står overfor store utfordringer. Det ville vært en unnlatelsessynd av dimensjoner om sykepleierens egen fagforening og profesjonsorganisasjon ikke snakket om dette, skriver Silje Naustvik.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

I et av de mange møtene vi har hatt med politikere og arbeidsgivere kom det en skarp pekefinger og følgende kommentar fra den andre siden av bordet: «Når skal dere ta ansvar for å fremstille sykepleieryrket på en mer attraktiv måte?»

Pekefingeren provoserte meg.

Men kanskje har de et poeng? Det kan kanskje tenkes at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere til et yrke som fremstilles som underbetalt og overarbeidet?

Rekruttering er ikke et problem

Å være sykepleier er dypt meningsfullt. Det er få yrker som gir så mange muligheter til å gjøre noe som virkelig betyr noe for andre. Sykepleie er fylt av gylne øyeblikk, av faglig fellesskap og mulighet for å gjøre en reell forskjell i enkeltmenneskers liv.

Dessverre endrer ikke de fine historiene om yrket de grunnleggende utfordringene. Vi løser ikke verdensproblemer bare ved å fortelle om alt det fine ved å leve.

Det ville vært en unnlatelsessynd av dimensjoner om sykepleierens egen fagforening og profesjonsorganisasjon ikke fortalte om de store utfordringene sykepleierne og helsetjenesten står midt i.

Fine historier endrer ikke fakta.

Realiteten er at sykepleiere elsker jobben sin, men likevel forlater så mange som én av fem sykepleiere yrket før det har gått ti år. Fine historier endrer ikke fakta.

Rekruttering til sykepleieyrket er ikke problemet. Faktisk er det flere søkere til sykepleiestudiet enn på lenge. Det virkelig store problemet er å beholde sykepleierkompetansen.

Sykepleiere er drittlei høy vaktbelastning, stort ansvar, liten innflytelse og styring på egen arbeidsdag, dårlig betalt, bemanningsutfordringer og manglende faglig fellesskap.

Vi må finne løsninger

Det er ikke vår historiefortelling om et helsevesen på bristepunktet som er problemet. Problemet er at historien faktisk er sann, men at ingen ser ut til å ville ta grep for å gjøre noe med det.

Vi mangler i dag nesten 6000 sykepleieren. Innen 14 år vil tallet være 30 000. Uførepensjonsalderen for en sykepleier er 58 år, sykehus og kommuner bruker nesten 1,7 milliarder kroner hvert eneste år på vikarer og sykefraværet i helsesektoren er stabilt på om lag 11 prosent!

Det ville vært rart å ikke nevne det i møte med dem som har makt til å gjøre noe med det.

Hvordan sørger vi for at skipet ikke synker?

Jeg kan forstå ønsket om å høre det som er bra og de gode historiene. Vi deler gjerne de gode historiene – også. De er det heldigvis mange av.

Men viktigst av alt er forslag til løsninger. Hvordan sørger vi for at skipet ikke synker? Hvordan får vi sykepleierne til å bruke kompetansen sin i vårt felles offentlige helsevesen i hele sin yrkeskarriere?

Vi må beskriver utfordringene

Å investere i helsevesenet og sykepleiere er en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse. Vi kommer ikke utenom det. Derfor må vi beskrive utfordringsbilde og komme med forslag til løsninger.

Løsningen er blant annet bedre bemanning, større faglige fellesskap, hele stillinger, betalt spesialutdanning, mer helsefremmende arbeidstidsordninger, beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleierledere for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse og en finansiering av helsetjenestene som sikrer likeverdig behandling og omsorgsfull hjelp.

Men ingen er interessert i å finne løsninger på et problem de ikke mener eksisterer. Derfor må vi bruke tid på å forklare, eksemplifisere og realitetsorientere dem som har makt til å endre rammevilkårene. De må kjenne på det samme hastverket som vi gjør.

Det handler om hva slags samfunn vi ønsker oss.

Dette handler jo ikke først og fremst om oss sykepleiere. Det handler om pasientene. Det handler om hva slags samfunn vi ønsker oss, hvilket arbeidsliv vi skal ha og hvordan vi sikrer best mulig bruk av de offentlige midlene.

Balansegang er en kunst. Vi må beskrive virkeligheten uten filter, men vi skal selvfølgelig ikke skape mismot. Det er alltid håp om at det kan bli bedre..

Sykepleie er nemlig verdens beste yrke – når rammebetingelsene ligger til rette for det.

Les også:

– Det har vært et års surfing på monsterbølger

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
SURFER VIDERE: – Vi rir av bølgene i en stor og solid supertanker bemannet med dyktige og kunnskapsrike fagfolk. Vi skal klare å komme gjennom stormen – vi får håpe at vi klarer det uten å miste for mange av mannskapet over bord, skriver Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Marit Fonn

– 12. mars 2020, «de sterkeste og mest inngripende tiltakende vi har hatt i Norge i fredstid» – i det internasjonale sykepleier og jordmoråret. Aldri hadde vi tenkt at det var slik sykepleiernes kompetanse skulle bli synlig, skriver forbundslederen.

Pandemien har blitt beskrevet som å komme i bølger. Vi har vært gjennom første, andre og er i gang med tredje bølge. Litt roligere farvann imellom dem har det vært, men med liten mulighet for å hvile.

«Å surfe» brukes ofte som en metafor på at noe går lett, kanskje til og med uten særlig innsats. Helsepersonell har i et år måtte mestre å surfe på den ene monsterbølgen etter den andre. Det ser kanskje enkelt ut, men å surfe på kjempebølger i storm er ikke å anbefale. Det er ingen redningspakke stor nok til å redde en helsetjeneste som har nådd bunnen – tom for pust og livsgnist.

Vi kjente på det – vi sykepleiere. Alarmberedskap, alvor og ansvar. Vi svelget unna redsel, satte mot i blikk og gikk på jobb, men ba folk om å holde seg hjemme for oss. Vi skjønte fort at beredskapen var altfor dårlig med tanke på smittevernutstyr, legemidler og medisinsk-teknisk utstyr. Vi visste at vi manglet fagfolk og at det fikk alvorlige konsekvenser for intensivkapasitet, men sannelig også for vanlig sykepleierkapasitet, særlig i kommunene.

Vi har fått videreformidlet virkeligheten

Noe av det viktigste Norsk Sykepleierforbund har gjort dette året, er å videreformidle virkeligheten til myndighetene slik den oppleves av våre medlemmer så de kan ha mulighet til å ta beslutninger og igangsette tiltak som kan bryte bølgene eller gjøre oss i stand til å klare å ri av bølgen. All den praksisnære informasjonen vi har hatt tilgang på gjennom medlemmer og tillitsvalgte har hjulpet oss med å følge situasjonen på nært hold og formidle inntrykk og erfaringer inn i hyppige møter med myndighetene.

NSF krevde at covid-19 skulle godkjennes som yrkessykdom. Det fikk vi gjennomslag for. Det viste seg å være en veldig viktig seier for vi ser langtidsplager hos noen, såkalt long-covid. Vi så tidlig at helsetilbudet til barn og unge ble alvorlig forringet når helsesykepleiere ble omdisponert til TISK-oppgaver. Det var barn og unge med psykisk uhelse og selvmordstanker, noen ble utsatt for vold og hadde ikke lengre skolen som fristed. Selv om helsesykepleierne nå jobbet mer med smittevern, testing og sporing, så kunne de ikke la være – selv om det var på deres fritid – å følge opp ungdommene. 

Vi kunne ikke klemme de som bor på sykehjem og som ikke lenger fikk besøk av sine.

NSF og faggruppeleder Ann Karin Swangs tydelige stemme førte blant annet til at både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet og ga tydelige signaler til kommunene om å skjerme helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og unngå omdisponeringer.

Det gjorde vondt langt inn i sjela når demenssyke i kommunene mistet sine dagaktivitet- og avlastningstilbud og vi visste at påkjenningen for de pårørende var enorm ifra før. Vi kunne ikke klemme de som bor på sykehjem og som ikke lenger fikk besøk av sine, og vi visste vi skremte dem når vi tok på smittevernutstyr.

Sykepleier Maria formulerte seg slik: «Dette er den siste tiden av et menneskes liv. Vi må gjøre det godt å leve, men også godt å dø. Det som gjør aller mest vondt for meg er ikke de lange vaktene vi går, smittevernutstyret vi bærer, men det at jeg ikke rekker å gjøre dagene gode for dem».

Kommunehelsetjenesten har demmet opp for presset

Flere sykepleiere beskrev redsel for å være den som tok med seg smitte til sykehjem. Det å bli «en bøddel» for dem du er satt til å hjelpe. Smitten kom plutselig og voldsomt på enkelte institusjoner. Flere steder ble alle pasienter isolerte på rommene sine, og personalet gjorde en stor jobb med å innføre alle de nye smitteverntiltakene. Pårørende ble utestengt, noe som opplevdes grusomt for både sykehjemsbeboere og pårørende.

Mange steder var store deler av personalgruppen i karantene, noen som gjorde at arbeidsoppgavene ble mange flere på dem som var igjen. Det var nærmest umulig å få tak i vikarer. Mange sykepleiere har fortalt at det var skremmende og vondt å være vitner til pasienter som dør mens de kjemper for å klare å puste, og mange med store smerter, uten å kunne hjelpe. En stor andel av dem som dør av korona i Norge, dør i kommunehelsetjenesten. De blir ansett som ikke å kunne klare den belastningen respiratorbehandling ville bli for dem.

Innsatsen som er gjort i kommunehelsetjenesten mener jeg er grundig underkommunisert.

April i fjor snakket regjeringen om 1000 nødrespiratorer som skulle gi oss 1000 flere intensivplasser. Vi mente at disse ikke var relevant for slik bruk og at det som ble fremvist til og med kunne være farlig for denne pasientgruppen. Dessuten ville selv ikke de mest avanserte respiratorer kunne bøte på det største problemet: mangelen på intensivsykepleiere.

Det er i dag svært betryggende å høre helseminister Bent Høie uttale at vi må utdanne flere intensivsykepleiere også for normalsituasjon. Han sa at det ikke hjelper uansett utstyr eller senger om vi ikke har de flinke fagfolka på jobb. NSF og faggruppeleder Paula Lykke har nådd frem med våre budskap og regjeringen har bedt helseforetakene om å opprette 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie. Vi ber ham tydeliggjøre for arbeidsgivere at deltidsstillinger for sykepleiere er «no-go», og at de må gjøre alt de kan for å beholde intensivsykepleiere og andre sykepleiere i jobb.

Innsatsen som er gjort i kommunehelsetjenesten mener jeg er grundig underkommunisert. At vi har en så godt utbygd kommunehelsetjeneste av god kvalitet er noe av det som skiller oss fra en del andre land, som Sverige eller Italia. De har demmet opp for sykehusene og har vært avgjørende for at våre sykehus ikke har vært overflommet.

Mange har hatt et tøft år

Italia er et land med et godt sykehusvesen av høy kvalitet, men ingen lokal, offentlig helsetjeneste. Når man blir syk, så tar familien seg av deg, eller så må du til sykehus. Dette kan ha vært noe av grunnen til at smitten kom helt ut av kontroll.

Norge sendte i april et kriseteam med blant annet ti sykepleiere til Lombardia i Italia. Norge fikk med relevant erfaring hjem, men viktigst: Det var en solidarisk handling, noe som jeg håper blir gjengjeldt dersom vi selv får bruk for det. Ut ifra de ekstreme situasjoner på norske sykehjem utsatt for smitte, så foreslo vi ideen om nasjonale innsatsteam: Flinke fagfolk som kunne hjelpe når krisen rammer, fra egen kommune, fra nabokommune eller fra spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider videre med vårt forslag for kommende beredskap.

Både sykepleierstudenter og spesialsykepleierstudenter har hatt et tøft år. Flere opplevde at praksisstedene ikke ville ta imot dem, eller at de ble brukt som arbeidskraft i stedet for å ha søkelys på læringsmålene. NSF Student med Edel Taraldsen i spissen har jobbet iherdig for at studentene ikke skulle få avbrutte eller forlengede studieforløp og at kvaliteten i studiene skulle være god. Likevel er tallenes tale klare – 300 færre sykepleiere uteksaminert i 2020 enn året før.

Så lenge rammen i frontfaget fungerer som diktat for oss, klarer vi ikke gjøre noe med likelønnsgap.

Tallenes tale ble også begredelig for 2020s tariffoppgjør. TBU-tallene viser, som Unio skriver, offentlig velferd tok ansvar – norsk industri tok pengene. Applaus er fint, men det betaler ingen regninger. Hvis det ikke skulle være vår tur nå, når da? Vi har ristet i frontfagets praktisering. Så lenge rammen i frontfaget fungerer som diktat for oss, klarer vi ikke gjøre noe med likelønnsgap.

Mer alvorlig er det at partene dermed ikke settes i stand til å løse de store utfordringene med mangel på livsnødvendig kompetanse i offentlig sektor og i helsetjenestene. Vi mener at regjeringen og statsministeren må på banen for å gjenopprette tilliten til den norske modellen og praktiseringen til frontfaget. De bør sørge for et beholde-, mobilisere- og rekrutteringstillegg, øremerket de gruppene de er helt avhengige av. Om vi ikke får til løsning her, så er det en direkte trussel mot beredskapen nå – og i tiden framover.

Så kom 2021. Det kom vaksiner. Sykepleierne kjente også her på alvor og ansvar. Vaksinering er vår jobb, og det skal vi få til, men vi måtte varsle vår uro for at andre arbeidsoppgaver for sårbare pasienter ble tilsidesatt. Vi surfer videre, men ser land. Resultatene til nå er gode, andel dødsfall blant de over 80 år har sunket kraftig. Heldigvis surfer ikke den norske helsetjenesten på et lite surfebrett, eller i en enkel jolle. Vi rir av bølgene i en stor og solid supertanker bemannet med dyktige og kunnskapsrike fagfolk. Vi skal klare å komme gjennom stormen – vi får håpe at vi klarer det uten å miste for mange av mannskapet over bord.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.