fbpx – Arbeidsgivere, bruk lønnsoppgjøret klokt! Hopp til hovedinnhold

– Arbeidsgivere, bruk lønnsoppgjøret klokt!

Trine Bruseth Sevaldsen

– Jeg oppfordrer arbeidsgiverne i kommuner og sykehus til å bruke årets lønnsoppgjør for å gjøre seg attraktive slik at sykepleiere som har forlatt yrket, ledes tilbake, skriver lederen i NSF Møre og Romsdal.

I løpet av de ti første årene som sykepleier, forlater 20 prosent yrket. Over 5000 sykepleiere mangler i dag. Det vil eskalere.

22. mars meldte NRK at kun 64 intensiv- og anestesisykepleiere hadde meldt seg til «tjeneste» på oppfordring fra Helsedirektoratet i starten av pandemien. NSF anslår at så mange som 600–700 intensivsykepleier har forlatt yrket de siste sju årene.

Vi må lede sykepleiere tilbake

Sykepleiere slutter på grunn av dårlige lønns- og arbeidsvilkår samt høyt arbeidspress. Dette gjelder særlig for intensivsykepleiere. Denne yrkesgruppen er ofte utsatt for lav grunnbemanning, og pasientene deres har behov for kontinuerlig livsviktig spesialkompetanse. Norsk helsevesen er tjent med å gi intensivsykepleiere bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Det er helt nødvendig å bruke lønn som virkemiddel.

Det er dokumentert at sykepleiere er den yrkesgruppen som er vanskeligst å rekruttere til offentlig sektor. Gjennom årets lønnsoppgjør har kommuner og sykehus muligheten til å gjøre noe med denne problemstillingen.

Det er helt nødvendig å bruke lønn som virkemiddel for å lede sykepleierne tilbake.

En samfunnsmessig utfordring

I Møre og Romsdal er jeg kjent med at flere sykepleiere som til vanlig jobber innen reiseliv og private bedrifter, returnerte til helsetjenesten etter permittering og oppsigelser ved pandemiens oppstart. Vil disse ettertraktede sykepleierne bli værende i tjenesten når pandemien er over? Eller vil de gå tilbake til sine respektive jobber som kanskje har mindre krevende arbeidstid og bedre lønn?

Sykepleiere som velger å forlate yrket, er en samfunnsmessig utfordring. De innehar kompetanse som kommuner og sykehus sårt trenger – nå og i fremtiden.

Beregninger NSF har gjort, viser at Norge bruker 800 millioner kroner hvert år på å utdanne sykepleieårsverk som helsevesenet ikke benytter seg av. Snakk om sløsing med skattebetalernes penger ved at sykepleiernes livsnødvendige kompetanse ikke benyttes på riktig måte og på riktig sted – i pasientnært arbeid.

Dette trenger vi

Vi trenger et sykepleierløft som blant annet innebærer:

  • 650 000 kr i grunnlønn for spesialsykepleiere med lang erfaring
  • Full lønn under videreutdanning
  • Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere

Livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse haster, så bruk lønnsoppgjøret klokt.

En gang sykepleier – alltid sykepleier vil i horisonten være mulig om sykepleierløftet blir oppnådd.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse