fbpx – Vi må øke takten på vaksinering av helsepersonell Hopp til hovedinnhold

– Vi må øke takten på vaksinering av helsepersonell

Bildet viser nærbildet av en kvinne med munnbind og hårnett.

– 20 prosent av kommunens vaksinedoser går i dag til helsepersonell. Det er ikke tilstrekkelig. Jeg er redd det vil få alvorlige konsekvenser for hele befolkningen dersom vi taper kampen i førstelinja, skriver Bruseth Sevaldsen.

I en artikkel i VG 26. januar uttalte flere ordførere – fra kommuner med lav eller ingen smitte – at de ønsket å bli likebehandlet med kommuner med høyt smittetrykk når det gjaldt fordeling av vaksiner til sine innbyggere. Med andre ord – at det ikke er fair å prioritere østlandsområdet.

Som fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Møre og Romsdal, er jeg opptatt av folkehelse sett fra sykepleiernes ståsted, men også i lys av folkehelseperspektivet. Folkehelsearbeid handler om å skape et samfunn som fremmer helsen i hele befolkningen. Det omfatter både helsefremmende og forebyggende innsats.

Vi lytter til råd

Restriksjonene som ble innført 27. januar, er de strengeste siden mars 2020. 1,5 millioner mennesker av Norges befolkning har fått stor begrensning når det gjelder sosialt samvær og bevegelsesfrihet. Det er bekymringsfullt og spesielt for barn, unge og eldre.

Som nasjon er vi lydhøre når Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad, på sin folkelige måte, forklarer hvorfor vi nå – igjen – må gå i delvis lockdown, eller når helseminister Bent Høie på vegne av regjeringen beretter om de nye tiltakene. For ikke å snakke om Folkehelseinstituttets Camilla Stoltenberg når hun understøtter Helsedirektoratet og Regjeringens beslutninger.

Vårt samfunn er bygget på tiltro til våre myndigheter og beslutningstakere. Derfor lytter vi til de råd som blir gitt. I motsetning til andre land, er det lite opposisjon mot smitteverntiltak blant befolkningen eller blant de politiske partiene. Vi går ikke i demonstrasjonstog mot tiltakene som en ser i Europa.

Helsetjenestene må fungere

Mange norske bedrifter har vært pådrivere for at arbeidstakere fra andre land skal komme tilbake til Norge for å jobbe. Først med negativ test fra hjemlandet og nå, etter hvert, med obligatorisk testing på grenser og flyplasser. Likevel vet vi at importsmitte og mutasjoner er blant de største utfordringer knyttet til covid-19.

For at næringslivet skal komme i noenlunde normal gjenge, må vi ha fungerende helsetjenester.

Bedriftenes behov for arbeidskraft gir arbeidsplasser som sikrer bygd og by inntekter i skattekassen. På tross av pandemien, er AS Norge avhengig av at næringslivet kommer i noenlunde normal gjenge. Og for at det skal være mulig, må vi ha fungerende helsetjenester.

Må prioritere førstelinja

Norge har tilstrekkelig med vaksiner til å vaksinere eldre i risikogruppen og helsepersonell frem til 1. juli forutsatt at det ikke blir forsinkelser på godkjenninger og produksjon. Selv om vaksinene omdistribueres fra steder med lite/ingen smitte til det sentrale østlandsområdet, vil det sannsynligvis ikke være tilstrekkelig for å kunne lette på smitteverntiltak.

Det er med andre ord ikke hensiktsmessig å prioritere geografiske områder som har høyt smittetrykk, hevdet Folkehelseinstituttet under Debatten på NRK 1, 26. januar.

20 prosent av vaksinene i kommunene går til prioritert helsepersonell per dags dato. Sykepleierne må uansett være på jobb for å sikre forsvarlige helsetjenester. Jeg mener derfor at takten på vaksinering av helsepersonell må økes både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Og dette arbeidet må ha høy prioritet – både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse