fbpx – Nå må helsepersonell i frontlinjen settes helt først i vaksinekøen Hopp til hovedinnhold

– Nå må helsepersonell i frontlinjen settes helt først i vaksinekøen

Bildet viser en tegning av helsepersonell i front med masker

– I kampen mot koronaviruset har vi nå et nytt presisjonsvåpen – vaksinen. Den må settes i frontlinjen slik at helsepersonell fortsatt kan selge arbeidskraften sin og ikke helsen og ikke livet, skriver Svimbil Mørken.

Smittetallene vi har fått presentert, er et lite hyggelig skue. Vi får nå bekreftet det vi mistenkte – at jul og nyttårsfeiringen, muligens kombinert med et mutert og mer smittsomt virus, har ført til betydelig mer smitte. Landene rundt oss, som har ligget litt foran oss i smitteutviklingen, har utfordringer med å sikre tilstrekkelig helsetjenester til sine innbyggere.

Prioritering av vaksiner

I utgangspunktet var det ikke planlagt at helsepersonell skulle vaksineres i den aller første fasen av vaksineringen, men etter massivt press er ansatte i frontlinjen nå prioritert på lik linje som våre eldste innbyggere.

Det vil ta lang tid før vaksinedekningen er høy nok.

Helsepersonell rykker frem i vaksinekøen, skrev Dagens Medisin i desember. Men som kjent er det liten tilgang på vaksiner, og det vil ta lang tid før vaksinedekningen er høy nok til å ha god effekt både for de eldste og for helsepersonell i frontlinjen.

Krav til risikoutsatt arbeid

Norge har et av verdens strengeste arbeidsmiljølovgivning. Det er bra. På norske arbeidsplasser skal ikke ansatte utsettes for skader og sykdommer. Derfor er det tatt inn i forskrift for utførelse av arbeid at ansatte i størst mulig grad skal skjermes mot biologiske faktorers smitterisiko, og de ansatte skal tilbys vaksine som beskytter mot utvikling av smittsom sykdom.

Forhøyet risiko

Mange ofrer mye i denne pandemien. På kort sikt kan det se ut til at det er de ansatte innen servering, overnatting, kultur og reiseliv som er hardest rammet, men først når pandemien er over vet vi med sikkerhet hvem som betalte den høyeste prisen. Koronastudien har vist at ansatte som jobber med covid-19-pasienter har forhøyet risiko for å bli smittet, noe også Dagens Medisin har omtalt.

Vår tids nordsjødykkere?

Helsepersonell som jobber med covid-19-pasienter, har i liten grad valgt det selv. De er ansatt i ambulansetjenesten, på akuttmottak, sengeposter og intensivavdelinger. De stiller lojalt på jobb, bretter opp ermene og jobber overtid for å gi pasientene pleie og behandling av god kvalitet. De har solgt arbeidskraften sin – ikke helsen og ikke livet.

Det samme gjorde nordsjødykkerne i sin tid. De la grunnlaget for det norske oljeeventyret, men betalte personlig en altfor høy pris.

Dødelighet og sykelighet

I prioriteringen av vaksiner er det lagt stor vekt på at covid-19 tar flest liv blant de eldste. Det har vært lite oppmerksomhet på langtrukne og alvorlige forløp hos ellers friske. Pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdom, kan ha symptomer fra lunger og nervesystemet i lang tid etterpå. Det må også tas hensyn til i vurderingene.

Kapasiteten i helsevesenet

I tillegg til de ansattes helse, er kapasiteten i helsevesenet også en avgjørende faktor. Både Danmark og Sverige melder om at de nærmer seg bristepunktet, noe også Dagens Medisin har omtalt

Syke helsearbeidere og helsearbeidere i karantene gjør ikke situasjonen bedre.

Belastningen på helsetjenesten avhenger naturlig nok av smitten ute i samfunnet, men syke helsearbeidere og helsearbeidere i karantene gjør ikke situasjonen bedre. Og i kampen mot koronaviruset har vi nå et nytt presisjonsvåpen – vaksinen. Den må settes i frontlinjen slik at dette helsepersonellet kan fortsette å selge arbeidskraften sin, ikke helsen og ikke livet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse