fbpx Søk og arkiv | Sykepleien Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonen viser en bok med grafer som stikker opp, og en klode med et diplom foran
Tilpassede hjemmetjenester for personer med demens

Det kan være utfordrende å gi tilpassede tjenester og personsentrert omsorg til hjemmeboende med demens. Denne doktorgraden utforsker muligheter og utfordringer med TID-modellen.

Illustrasjonen viser noen sykepleiere som sitter og jobber på et kontor. En jordklode synes til høyre i bildet, med teksten "Fagfellevurdert forskningsartikkel" rundt. Under ses søyler og grafer
Takk til fagfellene!

Vi takker alle som har vært fagfeller for Sykepleien Forskning i 2022.

Annonse
Annonse