fbpx Effekter av at lege- og sykepleiestudenter trener sammen Hopp til hovedinnhold

Effekter av at lege- og sykepleiestudenter trener sammen

« Interprofessional teamwork training for nursing and medical students in Norway»

Samtrening mellom sykepleie- og legestudenter kan føre til en rekke gevinster og redusere pasientskader. Aases doktorgradsarbeid viser at utdanningene i stor grad har innført tverrprofesjonell teamtrening i teoretisk undervisning, men kun delvis i praktisk trening.

  • Doktorand: Ingunn Aase
  • Disputerte: 6. oktober
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

 

3 spørsmål til Aase

  • 1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningsarbeidet har bidratt til utvikling av et nytt tverrfaglig treningsprogram for sykepleier- og legestudenter, som allerede er tatt i bruk i utdanningsinstitusjonene som inngår i studien. Det er videre utviklet et rammeverk for tverrfaglig teamtrening, som kan benyttes i planlegging og design av slik trening i helseutdanninger bestående av tre faktorer: klinisk profesjonalitet, teamytelse, og pasientperspektivet.
  • 2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Dette er en kvalitativ studie, beskrevet som en utforskende og beskrivende casestudie, hovedsakelig basert på induksjon. Hensynet til troverdighet i kvalitativ forskning medfører en rekke metodiske krav til datainnsamling og analyse, noe jeg har ivaretatt ved triangulering av metoder. Det er benyttet individuelle Intervjuer, fokusgruppeintervjuer, debrif-grupper og observasjon, noe som bidro til å belyse samme problemstilling med ulike tilnærmelser.
  • 3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Tverrprofesjonell teamtrening antas å medvirke til økt kvalitet og mindre skader/uønskete hendelser i pasientomsorgen. Teamarbeid er en kritisk faktor i ivaretakelsen av pasientens sikkerhet. Altså vil teamtrening forhåpentlig bedre pasientomsorgen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse