fbpx Videobasert e-læring for sykepleiestudenter Hopp til hovedinnhold

Videobasert e-læring for sykepleiestudenter

<< 'Being-in-the-World' – Teaching clinical reasoning skills to nursing students through a serious game >>

I doktorgradsprosjektet til Hege Mari Johnsen er det utviklet og testet ut et videobasert e-læringsressurs for å øke sykepleierstudenters evne til å reflektere og ta beslutninger under utøvelse av sykepleie til pasienter med KOLS.

  • Doktorand: Hege Mari Johnsen
  • Disputas: 11. juni 2018
  • Utgått fra: Universitetet i Agder

3 svar fra Johnsen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen viser at PC-basert simulering med eksempler fra pasientsituasjoner kan gi sykepleierstudenter god ballast når de møter pasienter. Erfaringene fra e-læringsressursen kan bidra til å øke sykepleierstudenters bevissthet om systematiske undersøkelser og vurdering av pasienter. Evnen til refleksjon rundt dette kan hjelpe til å identifisere forverring i pasienters tilstand, og for å velge aktuelle tiltak i bestemte situasjoner.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? I delstudie I ble det gjennomført «think-aloud» intervjuer og oppfølgingsintervjuer med nyutdannete sykepleiere i hjemmesykepleien for å undersøke deres kliniske refleksjonsevne. Med bakgrunn i resultatene fra delstudie I, ble det i delstudie II utviklet en videobasert e-læringsressurs av typen SG for å øke sykepleierstudentenes kliniske refleksjons- og beslutningsevne ved sykepleie til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Den første versjonen av SG prototypen (et scenario fra en hjemmesykepleie setting) ble testet og evaluert i et brukervennlighets-laboratorium ved bruk av kognitiv «walk-through» metode, spørreskjema og individuelle intervjuer. I delstudie III ble den ferdige SG prototypen (inneholdt to scenarioer fra en hjemmesykepleiesetting og to scenarioer fra en sykehussetting) pilottestet på et utvalg av 249 andreårs sykepleierstudenter. Pilottesten ble utført ved implementering av SG prototypen som en del av to simuleringskurs ved bachelorutdanningen i sykepleie. Et papirbasert spørreskjema ble deretter benyttet for å innhente informasjon om studentenes opplevelse av SG prototypens læringsverdi, prototypens brukervennlighet, individuelle faktorer og preferanser angående fremtidig bruk. I alt 120 (48 %) av studentene fullførte undersøkelsen ved de to simuleringskursene.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Bruk av e-læringsressursen vil kunne øke sykepleierstudenters kliniske refleksjons- og beslutningsevne og kunnskaper som videre kan overføres til praktiske situasjoner. Sykepleiere i praksis kan benytte e-læringsressursen til å friske opp kunnskaper og ferdigheter innen sykepleie til pasienter med KOLS. Reflekterte sykepleiere som kan utøve kunnskapsbasert praksis vil videre kunne ta gode beslutninger og tilby pasientene sykepleie av høy kvalitet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse