Skolehelsetjenestens fremming av mental helse hos ungdom

Illustrasjon for nye doktorgrader
Last ned artikkel (pdf, 47.94 KB)
Kommenter artikkel

Det er ikke alltid så lett å være ung.

«Promoting Adolescent Mental Health – Positive Mental Health Literacy as a Concept and Working Strategy for School Health Services»

  • Doktorand: Hanne Nissen Bjørnsen
  • Disputas: 13. juni
  • Utgått fra: NTNU

Som del av sitt doktorgradsarbeid har helsesykepleier Hanne Nissen Bjørnsen utviklet og testet et verktøy til bruk i skolehelsetjenesten for å måle forståelse av positiv mental helse hos ungdom (MHPK-10).

Les også:
Last ned artikkel (pdf, 47.94 KB)

Skriv ny kommentar

Nye doktorgrader

Illustrasjon for nye doktorgrader

Sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag berikes med stadig flere doktorgradsavhandlinger. Her er noen av de nyeste, for deg som ønsker å holde deg oppdatert:

Har vi gått glipp av noe? Tips oss gjerne om sykepleiere som skal disputere eller nylig har disputert!

 

Nyeste disputaser

18. juni 2019: Søvn hos sykehjemspasienter med demens, K.M. Blytt, UIB

18. juni 2019: Relasjoner mellom hjemmesykepleier og pasient i en NPM-tid, M. Strandås, NU

13. juni 2019: Skolehelsetjenestens fremming av mental helse hos ungdom, H.N. Bjørnsen, NTNU

11. juni 2019: Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning, A.K. Snibsøer, UIB

11. juni 2019: Ambivalens ved abortavgjørelser, M. Kjelsvik, UIB 

6. juni 2019: Smerter

Les også: