Bruk av velferdsteknologi for å forebygge sykehusinnleggelser

Illustrasjon for nye doktorgrader

Kreftsykepleier Martha Therese Gjestsen har sett på teknologiske løsninger som kan forebygge sykehusinnleggelser for eldre som bor hjemme.

«Informing an assistive living technology intervention to prevent hospitalisation for home-dwelling older persons»

Les mer om avhandlingen her.

I sitt doktorgradsarbeid har Gjestsen sett på ulike sider ved bruk av velferdsteknologi for å unngå sykehusinnleggelser. Hun har identifisert aktuelle pasientgrupper og teknologiske løsninger samt sett på faktorer som er sentrale ved implementering av slik teknologi i kommunene.

  • Doktorand: Martha Therese Gjestsen
  • Disputas: 2. april 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

 

Les også:
Last ned artikkel (pdf, 45.38 KB)

Skriv ny kommentar

Doktorgrad Frisklivssentraler og varig endring av helsevaner

Illustrasjon for nye doktorgrader
Kommenter artikkel

«Endring av helsevaner i primærhelsetjenesten»

Les mer om avhandlingen her.

Sykepleier og høyskolelærer Gro Beate Samdal har i sin avhandling sett på effekten av ulike aktivitets- og kostholdsintervensjoner på kort og lang sikt. Hun har spesielt evaluert frisklivssentralers tilbud for fysisk aktivitet og sammenlignet aktivitetsnivået over tid for grupper som fikk et slik tilbud og andre.

  • Doktorand: Gro Beate Samdal
  • Disputas: 12. mars 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen