Doktorgrad Motstridende styringskrav i sykehjem

«Contradictory management requirements and organisation of daily work in Norwegian nursing homes»

Gjennom blant annet intervjuer med 18 ansatte på ulike nivåer har Kristiansen studert hvordan motstridende styringskrav blir håndtert i det daglige arbeidet på sykehjem. Konklusjonen er at krav knyttet til New Public Management-inspirerte reformer ikke ignoreres. I stedet utvikler de ansatte kreative arbeidsmetoder for å balansere faglige verdier med markedsideologiske styringskrav.

  • Doktorand: Margarethe Kristiansen
  • Disputas: 4. november 2016
  • Utgått fra: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

3 spørsmål til Kristiansen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger New Public Management-inspirerte reformer har i sykehjem. Slik kunnskap er viktig for å forstå virkningen av omsorgsreformer og hvordan organisering av helse- og omsorgstjenestene kan forbedres. Økt forståelse for hvordan ansatte og ledere forholder seg til og utvikler nye arbeidsmåter i møte med markedsinspirerte styringskrav er relevant med tanke på pågående arbeid med å sikre effektive omsorgstjenester av høy kvalitet i norske sykehjem.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studien er en kvalitativ studie med intervju og observasjon av 18 ansatte som innehar ulike posisjoner ved tre ulike sykehjem i Nord-Norge. Kvalitativ metode bidrar med rike beskrivelser av hvordan ansatte skapte rom for at NPM-inspirerte styringskrav og tradisjonell profesjonsstyring kunne sameksistere i organiseringen av det daglige arbeidet.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Avhandlingen er av interesse for både politikere, ledere og ansatte som søker større innsikt rundt kompleksiteten i styring av omsorgstjenester i sykehjem.

Les også

Måling gir mening for sykehjemsansatte - intervju med Margrethe Kristiansen

Les også: