fbpx Motstridende styringskrav i sykehjem Hopp til hovedinnhold

Motstridende styringskrav i sykehjem

« Contradictory management requirements and organisation of daily work in Norwegian nursing homes»

Gjennom blant annet intervjuer med 18 ansatte på ulike nivåer har Kristiansen studert hvordan motstridende styringskrav blir håndtert i det daglige arbeidet på sykehjem. Konklusjonen er at krav knyttet til New Public Management-inspirerte reformer ikke ignoreres. I stedet utvikler de ansatte kreative arbeidsmetoder for å balansere faglige verdier med markedsideologiske styringskrav.

  • Doktorand: Margarethe Kristiansen
  • Disputas: 4. november 2016
  • Utgått fra: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

3 spørsmål til Kristiansen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger New Public Management-inspirerte reformer har i sykehjem. Slik kunnskap er viktig for å forstå virkningen av omsorgsreformer og hvordan organisering av helse- og omsorgstjenestene kan forbedres. Økt forståelse for hvordan ansatte og ledere forholder seg til og utvikler nye arbeidsmåter i møte med markedsinspirerte styringskrav er relevant med tanke på pågående arbeid med å sikre effektive omsorgstjenester av høy kvalitet i norske sykehjem.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studien er en kvalitativ studie med intervju og observasjon av 18 ansatte som innehar ulike posisjoner ved tre ulike sykehjem i Nord-Norge. Kvalitativ metode bidrar med rike beskrivelser av hvordan ansatte skapte rom for at NPM-inspirerte styringskrav og tradisjonell profesjonsstyring kunne sameksistere i organiseringen av det daglige arbeidet.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Avhandlingen er av interesse for både politikere, ledere og ansatte som søker større innsikt rundt kompleksiteten i styring av omsorgstjenester i sykehjem.

Les også

Måling gir mening for sykehjemsansatte - intervju med Margrethe Kristiansen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse