fbpx Effekten av kompleks telefonstøtte etter åpen aortaklaffoperasjon Hopp til hovedinnhold

Effekten av kompleks telefonstøtte etter åpen aortaklaffoperasjon

Illustrasjon for nye doktorgrader

Telefonstøtte reduserte reduserte ikke antall reinnleggelser, men hadde andre effekter.

«Optimising patient discharge and follow-up after surgical aortic valve replacement to reduce readmissions and improve patient-reported outcomes»

Danielsens doktorgradsarbeid viser at selv om kompleks telefonstøtte etter åpen aortaklaff-operasjon ikke reduserer antall reinnleggelser, kan det redusere symptomer på angst og gi støtte til å fremme pasientenes helse etter utskrivningen.

  • Doktorand: Stein Ove Danielsen
  • Disputas: 18. juni 2020
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Tre svar fra Daneielsen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Telefonstøtte etter utskrivelse fra sykehus kan redusere symptomer på angst etter konvensjonell aortaklaffoperasjon, noe som promoterer helsetilstanden. Videre fant vi at integrasjon av prosessevaluering med miks av metoder parallelt med eksperimentet, var nyttig for å utforske implementeringen og deltakernes erfaringer med eksperimentet. Det var videre nyttig å oppta brukernes erfaringer gjennom hele forskningsdesignet, fra utviklings -til evalueringsfasen.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Forskningen ble gjort med 1) systematisk oversikt med metaanalyse med subgruppe-analyser og meta-regresjon for å estimere andelen som blir reinnlagt etter aortaklaffbehandling i sykehus, 2) randomisert kontrollert studie med kompleks telefonstøtte (eksperimentet) etter utskrivelse for å teste effektiviteten på reinnleggelser, symptomer på angst og depresjon og helserelatert livskvalitet og 3) prosessevaluering av implementasjonen av og deltakernes reaksjoner på eksperimentet, og hvordan kontekstuelle faktorer innvirket på eksperimentet, for å utvide forståelsen av eksperimentet.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Leger og sykepleiere som behandler og pleier pasienter som gjennomgår aortaklaff operasjon, både i sykehus og primærhelsetjenesten.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse