Doktorgrad Telemedisinsk oppfølging av diabetisk fotsår

«Diabetic foot ulcers – predictors of healing time and aspects of telemedicine follow up»

Doktoranden har studert hva som påvirker heling av diabetesrelaterte sår, samt pasienterfaringer og effekt av telemedisinsk oppfølging. Studien kunne ikke påvise forskjeller i sårtilhelingstid, overlevelse eller konsultasjon, mellom pasienter som fikk tradisjonell oppfølging og dem som fikk telemedisinsk oppfølging. Det var derimot færre amputasjoner i gruppen som fikk telemedisinsk oppfølging.

  • Doktorand: Hilde Smith-Strøm
  • Disputas: 16. februar
  • Utgått fra: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Les også: