fbpx Profesjonelle grenser innen psykisk helsevern Hopp til hovedinnhold

Profesjonelle grenser innen psykisk helsevern

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Hvor går grensene mellom det profesjonelle og det personlige for sykepleiere innen psykisk helsevern?

«Nurses' experiences of professional boundaries in mental health care»

Les mer om avhandlingen her.

Unhjem har studert sykepleieres erfaringer og opplevelser med det å være profesjonelle, personlige og private i relasjoner med pasienter innen psykisk helsevern.

  • Doktorand: Jeanette Varpen Unhjem
  • Disputas: 8. april 2019
  • Utgått fra: Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

3 svar fra Unhjem

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien viser at sykepleiere står overfor ulike dilemmaer knyttet til profesjonelle grenser, som for eksempel å dele personlig informasjon eller inngå i vennskapelige relasjoner med nåværende eller tidligere pasienter. Studien viser at sykepleierne gjør individuelle vurderinger basert på relasjoner med spesifikke pasienter i definerte situasjoner og kontekster.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Jeg har brukt en kvalitativ tilnærming hvor jeg har kombinert deltakende observasjon, individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer, for å kunne utforske forskjellige og nyanserte beskrivelser av hva det vil si for sykepleiere å være profesjonell, personlig og privat.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Studien er en av få empiriske studier av sykepleieres profesjonelle grenser innen psykisk helsearbeid, og vil kunne være spesielt nyttig for sykepleiere og andre som arbeider med personer som har psykiske lidelser og helseplager. Studien kan også ha nytte for sykepleiere og annet helsepersonell som har kontakt med pasienter og brukere i andre deler av helsevesenet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse