fbpx Slik vil regjeringen endre opptaket til høyere utdanning Hopp til hovedinnhold

Slik vil regjeringen endre opptaket til høyere utdanning

Bildet viser utdanningsminister Ola Borten Moe som står bak talerstol

Regjeringen ønsker å krympe finansieringssystemet for høyere utdanning fra seks kategorier til tre. 

Et regjeringsoppnevnt utvalg har fått i oppdrag å lage et enklere, mer forståelig og mer rettferdig system for veien inn i høyere utdanning. Utvalget leverte sitt forslag i desember i fjor. De foreslo følgende: fjern alle tilleggspoengene, ta bort muligheten for å forbedre karakterer etter videregående, og innfør heller en felles standardisert opptaksprøve.

– Vi går tom for folk før penger

Fredag 24. mars presenterte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe stortingsmeldingen «Utsyn over kompetansebehovet i Norge».

Han begynte pressekonferansen med å slå fast at vi går tom for folk før vi går tom for penger. 

– Vi har stor mangel på blant annet sykepleiere, leger og flere andre grupper, sa statsråden.

– I denne meldingen hever vi blikket, sa Borten Moe.

Statsråden la vekt på at det trengs tydelige prioriteringer for å tilrettelegge for læring gjennom hele livet, i alle slags livsfaser og i hele landet.

Universiteter og høyskoler må omprioritere

Borten Moe ga beskjed om at universitetene og høyskolene skal prioritere å øke antall studieplasser innenfor IT og helse.

– Universiteter og høyskoler må selv sørge for å omdisponere ressurser slik at kapasiteten økes på områder som er etterspurte, sa han.

Det kan bety at utdanningene ikke får økte midler.

Nytt finansieringssystem

Regjeringen vil endre finansieringssystemet. I dag er det seks kategorier, nå blir det tre. Sykepleierutdanningen havner i kategori to. Legene i kategori tre.

Regjeringen vil:

  • fjerne resultatbasert uttelling på indikatorene for utvekslingsstudenter, publiseringspoeng og eksterne inntekter.
     
  • redusere antallet finansieringskategorier for den resultatbaserte uttellingen for studiepoeng fra seks til tre.
     
  • erstatte indikatoren for uteksaminerte kandidater med en indikator for fullføring av studieprogrammer.
     
  • videreføre indikatorene for gjennomførte studiepoeng og avlagte doktorgrader og oppjustere satsen for studiepoenguttelling.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse