fbpx Felles kamp for mer penger til utdanningene Hopp til hovedinnhold

Felles kamp for mer penger til utdanningene

Fire sykepleierstudenter, alle kvinner

Norsk Sykepleierforbund stiller seg bak studentorganisasjonen og vil jobbe for et kraftig løft til utdanningene.

Landsmøtet til Sykepleierforbundet vedtok i forrige uke å slutte seg til NSF Students mål for finansiering av utdanningene. Helt konkret vil studentene jobbe for at sykepleierstudiene kategoriseres på en slik måte at hver student gir 124.500 kroner i basisstøtte til studiestedet.

Nå jubler de over å ha fått modergenerasjonen i ryggen.

– Den nye ledelsen er veldig fagorientert, og vi gleder oss til samarbeidet, sier Ingvild Berg Lauritsen.

– Skal faget frem, må også utdanningene frem.

Hun påpeker at finansieringen av studiene har stått stille lenge. Samtidig har kravene til utdanningen bare økt.

– Med Rethos – de nye nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagsutdanningene – står ikke dagens ressurser i forhold til innholdet, sier nestleder Martin Wichstad.

Frafall

Sykepleierforbundets nye leder Lill Sverresdatter Larsen mener bachelorutdanningen i sykepleie har vært underfinansiert over tid.

– Vi ser at både omfanget av undervisning og veiledning stadig går nedover. Frafallet av studenter er økende, og kvaliteten trues av stort overopptak av studenter, sier hun.

Larsen er også opptatt av å prioritere tid til forskning høyere ved utdanningsinstitusjonene.

– Presset på de ansatte er for stort, mener hun.

Overopptak

Tall fra Samordna opptak viser at over 180 flere studenter har begynt på sykepleierstudiene i år enn det egentlig var beregnet plasser til. Forhold mellom studieplasser og opptak varierer mellom studiestedene. Enkelte studiesteder har også hatt færre oppmøtte enn de har hatt plasser til.

På Elverum hadde Høgskolen i Innlandet (HINN) 198 studenter godt inn i høsten – 28 flere enn det var beregnet plasser til. På Kongsvinger var det 11 studenter mer enn beregnet.

Ingrid Guldvik, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved HINN, forteller at de håper å stå igjen med rundt 170 studenter som har gjennomført utdanningen ved Elverum etter tre år.

– Vi tar opp et antall studenter som skal bidra til at vi uteksaminerer måltallet på 170 etter tre år. En del studenter faller fra gjennom studieløpet. Derfor må vi ta opp flere studenter enn vi skal uteksaminere. Det ligger i samfunnsoppdraget vårt at vi skal utdanne et visst antall sykepleiere, siden det er stort behov for denne yrkesgruppen.

Fremgangsmåten er vanlig ved de aller fleste studiestedene. De vil sikre seg finansieringen de er lovet av staten, ved å treffe på beregnet antall studenter som uteksamineres etter tre år.

Praksisplasser

Ingvild Berg Lauritsen har lite til overs for at studiestedene satser på at folk faller fra.

– Overopptak gir større kamp om praksisplassene, påpeker Ingvild Berg Lauritsen. 

Verken hun eller Martin Wichstad ser bort fra at frafall kan skyldes dårligere kvalitet ved utdanningene nettopp fordi det tas opp for mange studenter.

– Man skal ta inn studentene med et ønske om å utdanne dyktige sykepleiere som kan henge med i alle de årene utdanningen tar, sier Lauritsen.

Portrett av ung mann med mørkt hår, ung kvinne med lyst hår. Smiler.

Kostbar teknologi

Blant de mer kostnadskrevende sidene av studiet trekker hun frem behovet for å ta i bruk ny teknologi. Det er også forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen opptatt av.

– Den nye sykepleierutdanningen fra 2020 krever at utdanningene legger til rette for å trene på ferdigheter og komplekse forhold og case i simuleringssenter med oppdatert og reelt utstyr. Slikt utstyr er kostbart og krever i tillegg kompetanse blant lærerne, sier Larsen. 

– Det betyr store investeringer i avanserte ferdighets- og simuleringssentre og en infrastruktur for metoder der studentene er mer aktive.

To hakk opp

Studentenes konkrete mål er å endre sykepleierutdanningens finansieringskategori fra E til C.

Studiene ved landets universiteter og høyskoler er finansiert på en skala fra A til F med A som den dyreste og F som den rimeligste. I kategori A finner vi blant annet medisin- og veterinærstudiene og lærerkrevende utdanninger i kunst og skuespill. I kategori F finner vi teorifag på lavere nivå, blant annet i økonomi. Også sosionomutdanningen befinner seg her.

Sykepleierstudiet har ligget i kategori E, sammen med lærer- og realfagsutdanninger på lavere grad. I kategori D finnes blant annet fysioterapi, ergoterapi og det meste av lærerutdanningene.

Også lærerstudentene jobber for å heve sin finansieringskategori, til C.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse