fbpx NSF Student: – Redd forskjellene mellom studiestedene kan øke Hopp til hovedinnhold

NSF Student om endret opptak til høyere utdanning: – Redd forskjellene mellom studiestedene kan øke

Bildet viser Sigrid Husøy Larsen

Sykepleierstudentene mener den nye finansieringsmodellen for høyere utdanning legger mer «makt» over på utdanningsinstitusjonene. – Vi frykter det kan øke forskjellene mellom studiestedene enda mer, sier studentleder Sigrid Husøy Larsen i NSF.

Leder Sigrid Husøy Larsen i NSF Student befinner seg i Rwanda, men har via mobil fått kikket over stortingsmeldingen som forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) la frem fredag 24. mars.

– Kan føre til større forskjeller

– Hva tenker du etter et kjapt blikk på meldingen?

– Den legger mer «makt» over på utdanningsinstitusjonene når det kommer til finansiering, sier Larsen til Sykepleien.

Hun frykter enda større forskjeller mellom utdanningene.

– Fordi det blir opp til hver enkelt utdanningsinstitusjon å prioritere de økonomiske midlene. Vi blir derfor helt avhengige av tett dialog med utdanningsinstitusjonene for å kunne fortsette å utdanne faglig dyktige og trygge sykepleiere, sier Larsen.

Spår tøffere kamp om midlene

Larsen sier kampen om pengene kan bli tøffere.

– Vi blir nå avhengig av å få 13 unike og ulike utdanningsinstitusjoner til å kjempe mot sine egne kolleger for å få midler i enda større grad enn tidligere, sier hun.

Og legger til:

– Det blir enda viktigere å kjempe sammen med utdanningsinstitusjonene for å få dem til å forstå viktigheten av økt satsing på sykepleierutdanningen.

Simulering krever mer praksispenger

Larsen trekker også frem at regjeringen i stortingsmeldingen viser at den har ambisjoner om å fortsette arbeidet med EU-direktivet som legger føringer for praksis i utdanningen.

– Det er for eksempel ønskelig med økt simulering som erstatning for noe praksis. For å nå denne ambisjonen er det essensielt at finansieringen løftes fra der den er i dag, sier Larsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse