fbpx – Sykepleierutdanningen er underfinansiert Hopp til hovedinnhold

– Sykepleier­utdanningen er underfinansiert

Edel Marlèn Taraldsen

Det mener NSFs studentleder, Edel Marlèn Taraldsen. Sammen med NSF jobber studentene nå for å heve finansieringen fra E til C.

Sykepleierutdanningene får i dag betalt per student etter en egen kode som fastsettes av Kunnskapsdepartementet. Systemet er delt inn i bokstavkoder fra A til F. A gir best betalt, F minst. 

Per i dag er sykepleierutdanningene kategori E.

– Sykepleierutdanningene er underfinansiert, sier studentleder Edel Marlèn Taraldsen. 

Sammen med NSF har de sendt et brev til Kunnskapsdepartementet hvor de ber om at sykepleierutdanningen løftes opp to trinn, til kategori C.

– Finansieringen nå dekker ikke de faktiske utgiftene utdanningene har ved sykepleierutdanningene, hevder Taraldsen.

Mer penger, bedre kvalitet

Taraldsen mener utdanningene vil kunne tilby bedre kvalitet om finansieringen økes.

– I dag er det blant annet store forskjeller fra skole til skole når det gjelder hvilket utstyr de har. Noen skoler har utstyr som er gått ut på dato, mens andre steder har de nye simuleringsdokker og utstyr. Det gjør at noen studenter har et bedre utgangspunkt enn andre før de skal ut i praksis, sier hun.

Et annet argument Taraldsen trekker frem, er at skolene overbooker.

Les:Sykepleierutdanningene er overbooket med 56 prosent

– I utgangspunktet får skolene kun betalt for de planlagte plassene de oppretter, sier hun og illustrerer:

– Dersom en skole har 100 planlagte plasser, men tar inn 110, får de i utgangspunktet kun betalt for de 100 plassene. Skolene må da selv finansiere de plassene de har overbooket. Det betyr at pengene må dekke flere enn opprinnelig tenkt.

Kroner og øre

Det er Kunnskapsdepartementet som administrerer ordningen. I Orientering om statsbudsjettet for universitet og høyskoler har de redegjort for hvilke utdanninger som er lagt i de forskjellige finansieringskategoriene. (s. 41–42)

I dag får sykepleierutdanningene 77 500 kroner for hver sykepleierstudent. Dersom de flyttes fra kategori E til C, øker beløpet til 128 500 kroner.

Ifølge Kunnskapsdepartementet er «satser i basis» penger universiteter og høyskoler får når de får tildelt midler til nye studieplasser. (tabell under)

Sykepleien stilte dette spørsmålet til Kunnskapsdepartemenetet:

– Betyr dette at utdanninger som overbooker, ikke får betalt for studentene?

– Utdanningsinstitusjonene mottar en årlig rammebevilgning som de kan disponere i tråd med målene og prioriteringene sine. De har ansvaret for å dimensjonere studietilbudene sine innenfor rammebevilgningen, skriver departementet i en mail.

Utdanningsinstitusjonene vil ikke umiddelbart få mer midler hvis de tar opp flere studenter enn planlagt, men de vil få resultatbasert uttelling når disse studentene avlegger studiepoeng eller grader.

Viktig at studentene gjennomfører

Det betyr i praksis at utdanninger som overbooker studenter, kan få betalt for produserte studiepoeng dersom studentene fullfører studiet. Dette kalles «resultatbasert uttelling».

Sykepleien får opplyst fra Kunnskapsdepartementet at satsene i resultatbasert uttelling viser hvor mye utdanningsinstitusjonen får tildelt når studentene avlegger en studiepoengenhet (60 studiepoeng), en grad (dobbel sats dersom graden er integrert, minst 5-årig), en doktorgrad, eller et utvekslingsopphold. (se tabell under).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse