fbpx UiT utdanner et ekstra kull med intensivsykepleiere Hopp til hovedinnhold

UiT utdanner et ekstra kull med intensivsykepleiere

Sykepleier og pasient på intensivavdeling

Et skrikende behov for flere intensivsykepleiere bidrar til at Universitetet i Tromsø i år tar opp et helt ekstra kull. Masterstudiet kan kombineres med lønnet utdanningsstilling ved UNN eller Finnmarkssykehuset.

Intensivberedskapen ved norske sykehus er under sterkt press, ikke minst i nord.

Onsdag kunne avisa Nordlys [for abonnenter] melde at 43 vakter sto ledig på intensivmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø, bare for inneværende uke.

Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats for å styrke intensivfeltet
Randi Børresen, studieleder for master i sykepleie ved UIT

For øyeblikket skaper karanteneregler for personell bosatt i utlandet ekstra store problemer i Tromsø, men bemanningsutfordringer på intensivavdelinger er verken unikt for UNN eller noe som har oppstått utelukkende i pandemiens kjølvann.

Les også:100 nye utdanningsstillinger for intensivsykepleiere er fordelt

– Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats for å styrke intensivfeltet, forteller studieleder for master i sykepleie ved Universitetet i Tromsø (UiT), Randi Børresen, til Sykepleien.

UiT øker derfor nå utdanningskapasiteten sin ved å tilby 20 nye studieplasser for intensivsykepleie med oppstart høsten 2021. Søknadsfristen er satt til 1. mars.

– Nå har vi en slik mulighet, etter at UIT har fått tildelt flere studieplasser som følge av pandemien, sier Børresen.

Randi Børresen, studieleder for master i sykepleie ved UIT

Behov for veiledning

Et masterstudium i intensivsykepleie innebærer totalt 30 uker ute i praksis, med behov for veiledning og oppfølging ved de aktuelle, og allerede sterkt pressede, sykehusavdelingene.

Børresen sier hun har hatt tett dialog med UNN og Finnmarkssykehuset for å få praksiskabalene til å gå opp.

Les også:Fagmiljøet ønsker en master i anestesi- og intensivsykepleie

– Vi har satt opp en studiestruktur slik at nåværende kull til høsten kun vil ha fem ukers praksis som overlapper med ekstrakullet. Våren 2022 er det kun de 20 nye studentene som skal ut i praksis.

Ved UiT er det for tiden 27 studenter som tar master i intensivsykepleie. Disse vil være ferdig utdannet våren 2022. Høsten 2022 planlegges et nytt opptak av 30 studenter, som vil få noen uker i praksis samtidig med ekstrakullet.

UiT ser også på mulighetene for at masterstudentene kan ha praksis ved andre avdelinger og eventuelt innlede et samarbeid med Nordlandssykehuset.

Lønnet utdanningsstilling

Tøffe arbeidsforhold og kapasitetsutfordringene ved intensivavdelinger i nord har fått en del medieoppmerksomhet under pandemiåret, men Børresen er ikke engstelig for at UiT vil ha problemer med å fylle de ekstra studieplassene.

Søknadsfristen er som nevnt 1. mars. Allerede nå har 30 søkt.

Les også:– Et studium i samisk sykepleie har vært etterlengtet

Det nye kullet ved UiT vil kunne søke lønnet utdanningsstilling ved UNN eller Finnmarkssykehuset.

– Alle vil få mulighet til dette, men erfaringsmessig vet vi at enkelte avstår, da utdanningsstillinger forutsetter 2,5 års bindingstid ved det aktuelle sykehuset.

Beholde, mobilisere og rekruttere

Helseminister Bent Høie ga før jul de regionale helseforetakene i oppdrag å opprette minst 100 nye utdanningsstillinger for intensivsykepleiere.

Høies tiltak beskrives som «en god start» i et innlegg i Dagens Næringsliv 9. februar, skrevet av forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen, og Paula Lykke som leder NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere.

Vi vet alle at intensivsykepleier har hatt en krevende periode, og å utdanne flere er også en utfordring
Randi Børresen, studieleder for master i sykepleie ved UIT

De påpeker samtidig at det tar langt tid å videreutdanne sykepleiere, og at rundt 500 intensivsykepleiere gå av med pensjon i løpet av de neste fem årene. Som strakstiltak etterlyser Larsen og Lykke derfor bedre arbeidsvilkår for å beholde aktive intensivsykepleierne, mobilisere det som finnes av reservekapasitet og rekruttere nye.

– Vi vet alle at intensivsykepleier har hatt en krevende periode, og å utdanne flere er også en utfordring, sier Børresen ved UIT.

– Vi må jo ha kapasitet til å ta vare på dem, men jeg tror det går an å finne gode løsninger gjennom planlegging og samarbeid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse