fbpx Oppdrag fra Høie: Utdann 100 ekstra intensivsykepleiere! Hopp til hovedinnhold

Oppdrag fra Høie: Utdann 100 ekstra intensiv­sykepleiere!

Sykehusene får nå i oppdrag å opprette 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie. Oppdraget gjelder fra januar.

Det er helseminister Bent Høie som nå gir dette oppdraget til helseregionene.

– Koronapandemien har tydeliggjort at vi må intensivere arbeidet med å styrke tilgangen på intensivsykepleiere, sier Høie.

Helseregionene får også i oppdrag å utrede det fremtidige behovet for intensivkapasitet, og å styrke arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene.

– Viktig å komme i gang

– Vi har i pandemien sett at behovet og kapasiteten ikke går opp. Derfor har vi gått til det uvanlige skritt å gi oppdrag om å øke antallet utdanningsplasser. Vi gjør det nå, fordi det er så viktig å komme i gang.

– Er du sikker på at sykehusene vil følge opp?

– Ja, det er et oppdrag. Erfaringen er at det vil følges. De 100 plassene blir fordelt på de regionale helseforetakene.

– Hvordan blir fordelingen?

– Det jobber vi med. Foretakene er varslet, sier Høie.

Oppdraget gjelder fra januar.

– Kan bli enda flere som trenger intensivbehandling

– De 100 vil kanskje være klare til neste pandemi?

– Den kommer, men når vet vi ikke. Heldigvis, sier Bent Høie.

– Vi vet heller ikke hvordan et nytt viruset vil være. Nå har vi et virus som er veldig smittsomt og farligst for de eldste. Hvis et nytt virus rammer de yngste, vil det være enda flere som trenger intensivbehandling enn nå i koronapandemien.

For to uker siden var en delegasjon fra NSF hos helseministeren.

Les om besøket her: De neste fem årene forsvinner 500 intensivsykepleiere

– Er det maset fra Sykepleierforbundet som var avgjørende?

– Det var ikke mas! Vi hadde et godt møte, og de kom med et godt forslag. Det er ingen tvil om at NSF lenge har snakket om behovet for intensivkompetanse, sier Bent Høie.

– Fint at det fremtidige behovet skal kartlegges

– Ja, vi har jobbet steinhardt over tid, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Blir det nok med 100 ekstra intensivsykepleiere?

– Det mangler en nasjonal oversikt. Derfor er det så fint at det fremtidige behovet skal kartlegges.

– Hvordan føles det?

– Jeg er glad for at regjeringen tar grep. Jeg setter pris på å ha blitt lyttet til, på vegne av sykepleiere og helsetjenesten. Dette er en særdeles god fredag.

– En veldig god utdanning i generell sykepleie

Larsen håper dette kan gi en ro til hardt belastede intensivsykepleiere.

– Men det er ingen kvikk fiks, det tar jo fem å bli intensivsykepleier.

Altså tre år for å bli bachelor, og to år for å bli master.

– Kan det bli vanskelig å få nok søkere? Det er et yrke med tøff turnus?

– Ja, men det en veldig god utdanning i generell sykepleie. Jeg var selv på vippen til å ta den. Men tok en teoretisk master i stedet, forteller NSF-lederen, og legger til:

– Arbeidsgiverne må nå sikre vilkår som gjør at de beholder livsnødvendig kompetanse.

Håper de slipper overtidsspøkelset

– Dette er musikk i mine ører, sier Paula Lykke om dagens nyhet.

Lykke er leder for intensivsykepleiernes faggruppe.

– Jeg håper dette er med på å trygge intensivsykepleierne, og at de vil se lys i tunnelen når de vet at det blir utdannet flere. Da kan de kanskje slippe å være hverandres vikarer, sier hun.

– Forhåpentligvis kan intensivsykepleierne bli såpass mange at de kan jobbe vanlig arbeidstid, så de ikke har overtidsspøkelset hengende over seg. De jobber tung turnus; like mye kveld, natt og helg. Det blir mange fravær fra familien.

Paula Lykke legger til:

– Jeg vet at mange skoler er klare.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse