fbpx Sykepleien 4/2020, Fag og forskning 2020: #Etikk, metode og verktøy Hopp til hovedinnhold
Cover: #Etikk, metode og verktøy

Sykepleien 4/2020, Fag og forskning 2020: #Etikk, metode og verktøy

2020; (4)

Fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no fra august 2019 til juli 2020.

Les PDF-utgave (pdf, 16.42 MB)

Her finner du innholdsliste og lenker til alle artiklene til #Etikk, metode og verktøy:

8 Leder, redaktør Barth Tholens: Sykepleieforskning er sykepleiernes columbi egg
10 Kommentar, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen: – Er det et realistisk mål å arbeide kunnskapsbasert?
12 Det brenner et blått lys for profesjonsetikken
16 Digital selvrapportering kan gjøre pasienten mer involvert i behandlingen
22 Fortolkende beskrivelse er en egnet metode for sykepleiere og forskere
28 Slik kan samarbeidet bli bedre mellom høyskole og praksissted
34 Sykepleieres kunnskap og oppfatninger om generisk bytte
42 Møt forskeren, Rolf Johansen: Fant ut at sykepleiere misforstår ved generisk bytte
46 Nye dokumentasjonsverktøy ga bedre oppfølging av øyepasienter
52 Studentassistenter bidro til læring i anatomi, fysiologi og biokjemi
60 Digitalisering i helsevesenet skaper nye roller for sykepleier og pasient
64 Finnes det evidens for at sykepleiefaglig veiledning er nyttig?
70 Sykepleieres erfaringer med å bruke ESAS til å kartlegge symptomer hos kreftpasienter
76 Sykepleierstudenter får praksisveiledning i virtuelle møter
82 Poliklinikken må utnyttes som praksisarena for sykepleierstudenter
88 Tverrprofesjonell samarbeidslæring økte bevisstheten om egen profesjon
94 Heltid eller deltid? Sykepleieres arbeidstidspreferanser
102 Studenter lærer å dokumentere sykepleie enklere
108 Slik kan jordmorstudenter lære kunnskapsbasert praksis
112 Helsepersonell i hjemmetjenesten vurderer kvaliteten på eget arbeid
116 Hvordan lykkes med velferdsteknologi?
122 Personsentrert tilnærming må omfatte alle
124 Simulering gjør sykepleierstudenter tryggere på å behandle meningitt
130 Opplæring i systematisk observasjon (ALERT) i kommunehelsetjenesten og betydningen for jobbtilfredshet
136 Møt forskeren, Anita Sletner: Bruk av kartleggingsverktøy har positiv innvirkning på jobbtilfredsheten
140 En klinisk etikk-komité kan hjelpe med etiske utfordringer
142 Studenter testes i nyfødtsykepleie på standardiserte stasjoner med objektiv metode
146 Hvordan kan sykepleiere styrke samhandlingen mellom sykehus og hjemmesykepleien?
152 Elektronisk vurdering er effektivt for studenter i praksisstudier
156 Etikkundervisning på krigsminnemuseum gjorde studentene mer reflekterte
160 Evaluering av den helsefaglige forskningssatsingen i Helse Nord
168  Kliniske studier: Får deltakerne god nok skriftlig informasjon?
172 «Østfoldmodellen» kan forbedre kvaliteten på praksisstudier
176 Norsk oversettelse av nytt, pasientrapportert flerdimensjonalt spørreskjema ved dyspné
184 Nyutdanna sjukepleiarar får realitetssjokk i yrkeskvardagen
190 Kommentar, Mette Irene Ramstad Dønåsen: Med faggruppene i front: – Klinisk fagutvikling og forskning må være våre fremste oppgaver
192 Sykepleiere kan gjøre helsetjenesten mer miljøvennlig

Flere utgaver