fbpx Ny struktur skal utdanne flere sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Ny struktur skal utdanne flere sykepleiere

Bildet viser fire sykepleiere som går raskt gjennom en gang, på et uskarpt bilde.

Vi skal tilby nye smarte løsninger for praksisstudier og sikre gode distribuerte utdanninger. For å få det til, må vi utvikle oss fra små og sårbare fagmiljøer, til et sterkt framtidsrettet universitet.

Nord universitet er inne i en spennende og krevende utviklingsprosess. Konstituert rektor Hanne Solheim Hansens forslag til ny struktur for Nord universitet er nå på høring. Forslaget beskriver hvordan universitetet skal endre seg for å møte framtidas utfordringer, og for å nå høye mål for egen utvikling av forsknings- og utdanningskvalitet.

Nye utdanningsmodeller

To sentrale deler av forslaget er å samle fagmiljøer og videreutvikle en god distribuert grunnutdanning i helse- og profesjonsfagene. I rektors innstilling beskrives det hvordan man tenker dette etablert i Vesterålen og Namsos. Sterke fagmiljø ved campusene Bodø og Levanger skal legge grunnlaget for distribuert utdanning av høy kvalitet andre steder i regionene.

Fakultetet jobber med å utvikle ny sykepleierutdanning.

Fakultetet jobber med å utvikle ny sykepleierutdanning som skal ta opp studenter første gang høsten 2020. I dette prosjektet (RETHOS) jobber vi også med nye fleksible utdanningsmodeller, både med innhold og kvalitet i utdanningen og hvordan det skal tilbys til studenter i våre regioner.

Samlingsbasert utdanning

I dag har Nord universitet dyktige fagfolk spredt utover små fagmiljøer på ni forskjellige steder i Nordland og Trøndelag. Skal vi lykkes med å utvikle universitetet videre, er det nødvendig å samle fagmiljøer i sterkere enheter for å tilby befolkningen i Nordland og nordlige Trøndelag et bedre og mer relevant forsknings- og utdanningstilbud.

Innen helsefagene er det et stort behov for å utdanne flere gode yrkesutøvere. En omorganisering av studiestedene vil frigjøre ressurser som gjør det mulig for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap å utdanne flere sårt tiltrengte sykepleiere og spesialsykepleiere, og i større grad satse på samlingsbasert utdanning.

Fakta
Ny struktur

I slutten av april kom rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen med en innstilling om ny studiestedstruktur ved Nord universitet. Forslaget innebærer at studiestedene Sandnessjøen og Nesna avvikles og at fagmiljøer samles på færre steder.

I dag er det sykepleierutdanning i Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Namsos og Levanger. I tillegg har universitetet et fagmiljø i Lofoten. Forslaget er å samle fagmiljøene på tre steder: Bodø, Mo i Rana og Levanger.

Aktiviteten ved Sandnessjøen og Nesna er forslått nedlagt, og universitetet vil gjøre endringer ved Namsos og Vesterålen. Her åpnes det for desentraliserte studietilbud der søkergrunnlaget er til stede. Forslaget er sendt ut på høring. Høringsfristen er 15. juni, og endelig avgjørelse tas 26. juni.

Nye måter å jobbe på

Endringen i organiseringen av vår forsknings- og utdanningsvirksomhet skal ikke føre til at Nord universitet får færre studenter, eller et svekket studietilbud i våre regioner. Tvert imot, så skal vi utdanne flere dyktige sykepleiere og kandidater til andre helseprofesjoner her hos oss. Men da må vi tørre å endre måten vi jobber på, både som universitet og sammen med partnere i praksisfeltet.

Ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap jobbes det i disse dager for fullt med å utvikle nye sykepleie- og vernepleiestudier. Disse skal godkjennes til høsten, og deretter tilbys til de første studentene høsten 2020. I dette prosjektet skal vi også utvikle nye samlingsbaserte studieprogram.

Allerede nå vet vi at økt bruk av digitale læringsplattformer er en naturlig videreutvikling av regionalt distribuerte utdanningsløsninger.

Gammel struktur gir utfordringer

Dagens struktur gir Nord universitet betydelige økonomiske utfordringer i årene som kommer. Vi har ikke økonomiske muskler til å opprettholde både dagens komplekse struktur, geografiske distribusjon og utvikling av forskning og utdanning med tilstrekkelig høy kvalitet. Uten aktive forskningsmiljøer vil vi ikke kunne tilby dagens utdanninger.

 Vi kan altså velge å bevare dagens struktur med høy risiko, eller se endringsmuligheter.

Vi kan altså velge å bevare dagens struktur med høy risiko for å bremse egen utvikling, eller løfte blikket og se endringsmulighetene.

Et langsiktig arbeid

En mer effektiv organisering er nødvendig for å gjøre universitetet i stand til å nå målsettingene om vekst og faglig utvikling til det beste for våre studenter og ansatte, og for samfunnsutviklingen i Nordland og Trøndelag. Nettopp derfor er vi også i startfasen med et femårig prosjekt som skal jobbe med hvordan både universitetet og helsetjenesten skal rekruttere og beholde sykepleiere som studenter og ansatte.

Vår eier, Kunnskapsdepartementet (KD), har gitt oss i oppdrag å modernisere og effektivisere for å løfte kvaliteten i både utdanning og forskning. Vi skal utdanne studenter som skal sikre en bærekraftig framtid. Våre studenter skal drive frem store endringer, jobbe smartere som yrkesutøvere og bidra til framtidsrettet forskning og innovasjon.

Nye og spennende muligheter

For å utdanne endringskompetente studenter er det viktig at også vi har både kompetanse og vilje til endring. Evne til nytenking og omstilling er helt nødvendig for at vi skal nå våre mål, sikre økonomisk bærekraft, oppfylle vår utviklingsavtale med KD og samtidig tilfredsstille kvalitetskriteriene som stilles til samtlige universitet i Norge.

Vi skal ha et attraktivt studie- og arbeidsmiljø.

Jeg jobber for at vi skal utvikle Nord universitet til å bli et bærekraftig nasjonalt og internasjonalt anerkjent universitet som vil gi ansatte, studenter og regionene nye og spennende muligheter til utvikling. Vi skal ha et attraktivt studie- og arbeidsmiljø og utdanne studenter som skal drive sårt tiltrengt kunnskapsutvikling. Sammen skal vi utvikle et universitet for fremtiden – for våre forskere, for praksisfeltet og for våre studenter. Det er vårt viktigste bidrag for å beholde de klokeste hodene i våre regioner.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse