Namsos kan bestå, men alt avgjøres på onsdag

Fylkesleder i Notrdland
SPENNENDE: Det blir svært spennende å se om et knippe mennesker skal bestemme distriktenes fremtid, eller om vi fortsatt har et levende og velfungerende demokrati som blir tatt til etterretning, sier fylkesleder Gjertrud Krokaa fra NSF Nordland om onsdagens avstemming.

Nord universitet har møtt massiv motstand mot å avvikle studiesteder og flytte studieplasser. Fredag ble det klart at Namsos kan bestå. Den 26. juni avgjøres både Namsos, Nesna og Sandnessjøens skjebne.

Det er ikke lenge siden Nord universitet ble en realitet. Det skjedde i 2016, og universitetet skulle stå på tre bein: Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, med til sammen ni studiesteder.

Fra «viktig» til «ikke bærekraftig» på tre år

– Den gangen ble det slått fast at studiestedene skulle bestå fordi de var viktige for kompetanseutvikling og verdiskaping i regionene, sier Gjertrud Krokaa, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Nordland.

Men tre år seinere har pipa fått en annen lyd:

I pressemeldingen fra Nord universitet i april i år, som fortalte om konstituert rektor Hanne Solheim Hansens rapport om nye forslag til studiestruktur, sto det at dagens organisering av universitetet med ni studiesteder ikke var bærekraftig, verken faglig eller økonomisk.

Opprinnelig forslag

Rapporten foreslo at dagens ni studiesteder gjøres om til to campuser, tre studiesteder og to utdanningssteder med nett- eller samlingsbaserte tilbud. Sykepleieutdanningene ble foreslått lagt til tre steder, i Bodø, Levanger og Mo i Rana.

Studiestedene ved Sandnessjøen, Nesna og Verdal er foreslått avviklet. Ved de to første har det hittil vært mulig å ta desentralisert sykepleierutdanning.

Rapporten foreslo også å legge ned sykepleierutdanningen og vernepleierutdanningen, samt paramedisin i Namsos, og flytte disse til Bodø og Levanger. I tillegg ble det foreslått å utrede fremtiden til farmasiutdanningen i Namsos.

Massiv motstand

Den 15. juni var høringsfristen over.

Av 263 høringssvar som kom til Nord universitets forslag til ny studiestedstruktur, er de aller fleste negative.

Fylkesleder Gjertrud Krokaa forteller om et enormt engasjement rundt saken.

– Både politikere lokalt og sentralt, organisasjoner og forbund, ansatte, studenter, regionråd, ordførere, sykehus, kommuner, fylkesmannen og andre har engasjert seg mot forslaget. Det betraktes som en rasering av distriktene og muligheten til å rekruttere og opprettholde et faglig og forsvarlig helsetilbud i fremtiden, sier hun.

Kritikken

Flere av høringssvarene peker på at Nord universitet ikke har gjort et godt nok forarbeid og god nok analyse med hensyn til risiko, samfunnsoppdrag og hva som kan bli de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene av strukturendringene.

LES OGSÅ: Det er en sammenslåing som går på kvaliteten løs

Mange peker på at universitetet ikke har sett på eller beskrevet alternativer før forslagene ble lagt frem.

Også statsråd Iselin Nybø valgte å skrive et brev til universitetet der hun understreker hvor viktig det er å legge til rette for at alle delene i regionen har tilgang til god kompetanse og arbeidskraft. Hun ba styret vurdere konsekvensene av forslaget.

bildet viser styret ved Nord universitet
STYRET: Her er styret som skal avgjøre Nord universitets fremtidige struktur. Fra venstre: Espen Leirset, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Jim Simonsen Jenssen, Vigdis Moe Skarstein, Reidar Bye, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Mathias Lauritzen, Bjørg Tørresdal og Lisbeth Flataaker. Asbjørn Røiseland og Roar Tromsdal var ikke til stede ved fotograferingen.

Namsos får bestå

I en ny innstilling fra universitetet som kom fredag den 21. juni, er Namsos foreslått å bestå.

Statsråd Iselin Nybø sa da ifølge Khrono:

– Jeg er glad for at universitet har tatt de signaler som jeg kom med i brevet til styret, og at de har hørt på mange av tilbakemeldingene som har kommet i høringsrunden. Jeg er spesielt glad for at Namsos består.

I Namsos er 90 prosent av sykepleierne i kommunen og ved somatisk avdeling på sykehuset utdannet i Namsos. Tallet er 95 prosent for sykepleierne i Overhalla kommune.

Sølvi Sæther, fylkesleder for NSF Nord-Trøndelag, er glad for at rektoren har lyttet og snudd.

– Det var en fornuftig og helt nødvendig avgjørelse. I tillegg er det slik at studentene jobber mye ekstra. Ved en tilfeldig valgt uke på sykehuset i Namsos var 27 av vaktene dekket av sykepleierstudenter, sier hun.

bildet viser Sølvi Helene Sæther
GLAD: Sølvi Helene Sæther, fylkesleder for NSF Nord-Trøndelag, er glad for at rektoren har lyttet og snudd i sitt forslag om å flytte studieplasser ved Namsos.

Avgjøres 26. juni

Uansett står den endelige avgjørelsen for døren onsdag 26. juni. Da skal styret stemme over innstillingen.

– Vi mangler 600 sykepleiere i Nordland og 700 i Trøndelag. Nærmere 80 prosent av rekrutteringen foregår ved desentraliserte studier. Nå blir det svært spennende å se om et knippe mennesker skal bestemme distriktenes fremtid, eller om vi fortsatt har et levende og velfungerende demokrati som blir tatt til etterretning, sier Gjertrud Krokaa fra NSF Nordland.

Les også:

Nord universitet skjærer ned – vil fjerne studiesteder for sykepleie

bildet viser Nord universitet
FRYKTER FOR DISTRIKTENE: Omstruktureringsplanene til Nord universitet får NSFs fylkesleder i Nordland til å frykte for rekrutteringen av sykepleiere til distriktene.

Nord universitet forslår å gjøre sju studiesteder i sykepleie om til tre i en ny rapport om fremtidig studiestruktur som rektor la frem i dag. – Kjempebeklagelig, sier NSFs fylkesleder i Nordland.

Nord universitet må både spare inn på kronene og samtidig styrke forskningsvirksomheten sin. Det får store konsekvenser for de ansatte, og litt mindre for studieplassene, blant annet innen sykepleie.

I dag er det sykepleierutdanning i Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Namsos og Levanger. I tillegg har universitetet et fagmiljø i Lofoten.

Forslag

– Vi foreslår å samle fagmiljøene på tre steder: Bodø, Mo i Rana og Levanger, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Aktiviteten ved Sandnessjøen og Nesna er forslått nedlagt, og universitetet vil trappe kraftig ned ved Namsos og Vesterålen. Her åpnes det for desentraliserte studietilbud der søkergrunnlaget er til stede.

– Dette er kjempebeklagelig, når vi vet at Nordland mangler over 600 sykepleiere. Hvis vi ønsker at distriktene skal kunne opprettholde faglige forsvarlige helsetjenester, kreves det kompetanse. Hvordan det skal la seg gjennomføre med allerede kritisk mangel på sykepleiere, er en stor bekymring, sier Gjertrud Krokaa, Nordlands fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Legger ikke ned studieplasser

– Vi legger ikke ned antallet studieplasser. Vi samler fagmiljøene,

Les også: