Sykepleieren tjente 4000 kroner mer i måneden som truckfører

Martin Ruud-Reke
SYKEPLEIER OG TRUCKFØRER: – Jeg trivdes godt og satt stor pris på mine kolleger i Asko. Men … jeg savnet jeg å bruke «hue», for å si det sånn.

Da Martin Ruud-Reke jobbet som truckfører, tjente han 4000 kroner mer i måneden enn han gjør som nattsykepleier i Spydeberg kommune i dag.

Martin Ruud-Reke ble utdannet sykepleier i 2010.

– Etter endt utdanning fikk jeg jobb i Trøgstad kommune i Østfold, men en ryggskade førte til langvarig sykemelding i 2013.

Ruud-Reke følte seg dårlig ivaretatt av både av kommunen og Nav-systemet.

– Jeg gjorde det jeg kunne for å få en bedre behandler for ryggskaden. Kommunen gjorde lite eller ingenting når det gjaldt tilrettelegging. Det samme opplevde jeg gjennom Nav.

Sykepleieren begynte å søke andre jobber.

Truckførerkurs

– Jeg ble «fed up» av hele systemet. Men uansett hva jeg søkte på, hadde jeg ikke nok eller riktig erfaring.

Ruud-Reke tok selv grep og gjennomførte et truckførerkurs i Oslo som han betalte fra egen lomme.

– Kurset varte i fire–fem dager. Jeg søkte jobber og fikk de første truckfører-jobbene gjennom et bemanningsbyrå.

Han kjente flere som jobbet i Asko i Vestby kommune.

– Jeg visste at Asko hadde gode arbeidsbetingelser, så da jeg fikk anledning til å jobbe der, grep jeg sjansen.

Savnet å bruke «hue»

Det er nå fire–fem år siden.

– Etter hvert fikk jeg tilbud om fast jobb i tredelt skift. Jeg jobbet en uke dag, en uke kveld og en uke natt. Netto fikk jeg da utbetalt rundt 31 000 kroner.

Selv om jobben i Asko også var belastende, holdt ryggen seg fin.

– Jeg trivdes godt og satt stor pris på mine kolleger i Asko. Men … jeg savnet å bruke «hue», for å si det sånn. Behovet for å bruke kunnskapene jeg hadde etter tre på sykepleierutdanningen, meldte seg.

Ny jobbjakt

Ruud-Reke begynte å søke kontorjobber som sykepleier.

– Blant annet søkte jeg på stilling som HMS-rådgiver og liknende, siden jeg hadde vært verneombud i Asko i et og et halvt år. Men jeg fikk ikke napp.

Ruud-Reke kom så over en stilling som nattsykepleier i Spydeberg, 15 minutters spasertur fra der han bor.

– Det virket ideelt.

Han fikk jobben som eneste søker.

– Det var ingen tillitsvalgte på intervjuet, men jeg fikk forhandlet meg litt opp i lønn.

Det ble likevel en vanskelig start.

– Avdelingslederen som hadde deltatt på intervjuet, sluttet dagen før jeg skulle begynne. Den nye avdelingslederen visste ikke at jeg hadde vært borte fra yrket i noen år, så den første tiden ble litt vanskelig med mange misforståelser.

4000 kroner ned i lønn

Ruud-Reke jobber nå fast natt i 81,22 prosent stilling og får utbetalt rundt 27 000 kroner i måneden etter skatt. Det er 4000 kroner mindre enn da han jobbet som truckfører.

– Jeg var klar over at jeg ville gå ned i lønn, men jeg synes likevel det er frustrerende. Jeg gikk fra en lagerjobb som en 18-åring med fem dagers kurs kan gjøre, til en stilling som krever en bachelor, og 4000 kroner mindre i måneden å leve av. Det burde ikke være slik, sier han.

Ruud-Reke vil imidlertid ikke tilbake til lagerjobben og er nyvalgt hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Spydeberg.

– Jeg vil ha en jobb hvor jeg kan bruke kunnskapene mine.

– Lønna må opp

Han synes det er pussig at selv om mangelen på sykepleiere er stor også i østfoldkommunene, strammer kommunen inn på rekrutteringstilbud for sykepleiere. 

– Noe som skaper enda mer vansker med å finne gode sykepleiere, sier Ruud-Reke.

Hans budskap er klart:

– Lønna til sykepleierne må opp!

Ryggen har igjen kollapset, og sykepleieren er 80 prosent sykemeldt.

– Gjennom IA-avtalen prøver vi å finne nye jobbmuligheter for meg i kommunen. Selv om vi ikke har klart det ennå, er jeg mer optimistisk denne gangen. Jeg har en fantastisk avdelingsleder, så det blir nok en løsning, sier han.

Les også: