fbpx Sykepleiermangel opp i Stortingets spørretime Hopp til hovedinnhold

Sykepleiermangel opp i Stortingets spørretime

Sykepleiestudenter som øver ved seng.

– Sykepleiermangel angår hele samfunnet, mener Marius Meisfjord Jøsevold (SV).

Det er SVs stortingsrepresentant Marius Meisfjord Jøsevold fra Nordland som ber om svar på hva som gjøres med rekrutteringssituasjonen for sykepleiere og lærere i onsdagens ordinære spørretime på Stortinget.

Sykepleiere er yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge i dag, ifølge Navs bedriftsundersøkelse for 2018. Samme undersøkelse estimerer at det rundt om i landet mangler  4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere.

Les mer:Disse 155 kommunene tilbyr noe ekstra til sykepleiere

«Ut av uføret?»

Dette er spørsmålene Jøsevold vil ha svar på:

«Det er 6000 ledige sykepleierstillinger i Norge, og 600 i Nordland, ifølge Sykepleierforbundet. Økningen det siste året har vært på 47 prosent. Det er likevel liten søkermasse, fordi det ikke er sykepleiere å ta av.

Den samme situasjonen ser vi innenfor skoleverket, der det i Nord-Norge alene er over 800 lærerstillinger som er besatt av ufaglærte. Er statsråden fornøyd med situasjonen, mener statsråden at bevilgningene til profesjonsutdanningene er tilfredsstillende og hva tenker statsråden å gjøre for å komme ut av uføret?»

Det er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø som har fått spørsmålet.

– Nasjonalt problem

– Jeg har inntrykk av at vi balanserer på kanten av forsvarlighet med mange ubesatte stillinger, hvor de sykepleierne som er der, må dekke opp vaktene, sier Marius Meisfjord Jøsevold (SV).

– Vi må utdanne flere sykepleiere. Det må bevilges mer penger øremerket til studieplasser, og en klar andel av disse må være desentraliserte, sier han. 

– Dette er et nasjonalt problem, dette angår hele samfunnet. En av grunnsteinene i samfunnet er truet. Jeg mener dette ikke blir tatt nok på alvor, sier han.

Fakta
Fakta om lokketilbud til sykepleiere i kommunene

Disse 162 kommunene tilbyr noe ekstra til sykepleiere

Sykepleien har gjennom flere kilder etterspurt informasjon om lokketilbud for å rekruttere sykepleiere i kommunene, og hva kommunene tilbyr sykepleiere over garantilønn.

MYLDER: Sykepleierne møter forskjellige tilbud ute i kommunene. Illustrasjon: Sissel Hagen Vetter/Foto: Ann-Kristin B. Helmers

Sortland:
Frister sykepleiere med 60 000 kroner og flyttetillegg

Lavangen:
Synnév sa ja takk til 40 000 kroner og en uke ekstra ferie

Rådmannen i Lavangen: – Sykepleiermangelen fører til

kommunal kannibalisme 

Frøya:
Lokker sykepleiere med festivalbillett og nedbetaling av studielån 

Søndre Land:
Færre helger ga flere søkere i Søndre Land

Vefsn:
Utlysninger uten en eneste søker

Hattfjelldal:
Ga 100 000 til nyansatte – de andre sykepleierne fikk ingenting

Iveland:
Brevet som ga 23 000 kroner ekstra i Iveland

[[nid:70778 | Lokketilbud | Custom Embed Code]]

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse