Jordmødre frykter økt spedbarnsdødelighet

Liten baby som gjesper mens han/hun får kos av mor og far.
FORSVARLIG: Jordmorforeningen anslår at det på landsbasis mangler mellom 600–700 jordmorårsverk dersom kommunene skal ha en forsvarlig hjemmebasert barselomsorg.

Mødre sendes stadig tidligere hjem etter fødsel uten at kommunen har barselomsorg på plass. Jordmødre frykter det kan føre til økt spedbarnsdødelighet.

– Mens sykehusene fortsetter å kutte liggedøgn, ser vi at kommunene mangler beredskap til å ta imot og gi forsvarlig oppfølging av mor og barn. Jeg frykter vi kan komme til å se økt spedbarnsdødelighet, sier Kirsten Jørgensen, politisk leder i Den norske jordmorforening, til Dagsavisen.

Liggedøgn går ned

Ifølge avisen viser tall fra Folkehelseinstituttet at den gjennomsnittlige liggetida etter fødsel på norske sykehus har sunket fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i 2016.

Jordmorforeningen anslår at det på landsbasis mangler mellom 600–700 jordmorårsverk dersom kommunene skal ha en forsvarlig hjemmebasert barselomsorg.

I august i fjor sendte Regional perinatalkomité Helse sør-øst en bekymringsmelding til den medisinske direktøren i helseforetaket.

Bekymret

– Barselretningslinjene slår fast at kortere barseltid på sykehus må kompenseres med tettere oppfølging i kommuner og bydeler, noe vi ser at skjer i varierende grad, sier lege og leder av komiteen Branka M. Yli.

Leder i Norsk Barnelegeforening, Ketil Størdal, understreker at for de fleste går det helt fint med tidligere hjemreise, men at man trenger observasjon og tid for å fange opp faresignaler.

– Vi er bekymret for barna det er noe mer med, men som det er vanskelig å oppdage de første timene etter fødsel, sier Størdal.

Les også: