fbpx NSF ber Helsetilsynet se på praksisen med legestudenter som går sykepleiervakter Hopp til hovedinnhold

NSF ber Helsetilsynet se på praksisen med legestudenter som går sykepleiervakter

Eli Gunhild By

En svensk legestudent har fått beskjed om at er greit å jobbe som sykepleier etter åtte semestre i Norge. NSF vil ha Helsetilsynet på banen.

Etter saken om Larvik legevakt som søkte etter medisinstudenter som skulle inn i rollen som sykepleier, fikk Sykepleien fikk tips om en svensk legestudent som har fått jobb som vikarierende sykepleier i sommer.

På sin facebookside ber legestudenten Navid Nordberg om hjelp til å bestå en legemiddelhåndteringstest. (se skjermdump under). Nordberg får spørsmål i facebook-feeden om han kan jobbe som sykepleier når han er legestudent. Til det svarer Nordberg at det i Norge er slik at legestudenter kan jobbe som vikar for sykepleiere etter at de har gjennomført åtte semestre av legestudiet.

Facebook

Skjermdump fra en facebookside

Medisinstudenter gir god kvalitet

Sykepleien ble nysgjerrig på hvor han hadde fått informasjonen fra og tok kontakt med Navid Nordberg.

– Ser du skriver på Facebook at legestudenter kan jobbe som vikarierende sykepleiere etter åtte semestre. Hvor har du det fra?

– Jeg hørte det fra bemanningsbyråene Ambio Helse og Orange Helse og setter pris på at jeg kan jobbe som vikarierende sykepleier. Jeg mener det fører til god kvalitet på helsetjenestene gjennom hele sommeren på de stedene hvor legestudenter vikarierer som sykepleiere. Etter min mening fører det også til at pasienten får en mer medisinsk ivaretakelse, sier han.

Navid Nordberg har altså gått inn i sykepleiejobben i god tro om at dette er ok i Norge.

Jobber i hjemmetjenesten

Navid Nordberg jobber i hjemmetjenesten i Hallingdal og virker fornøyd med sommerjobben.

– Selv om du er medisinstudent, mener du at du har kompetanse til å utføre jobben til en sykepleier?

– Medisinstudenter kan mer om behandlingsprosesser, oppfølging og utredning som trengs ved ulike diagnoser enn nyutdannete sykepleiere. De har kun en pleiebasert utdanning, mens legestudenter allerede i løpet av en uke i praksis kan mestre de pleiebaserte arbeidsoppgavene sykepleiere gjør, sier han.

Blir satt pris på

Medisinstudenten sier han presenterer seg som legestudent som vikarierer som sykepleier til pasienter og pårørende.

– Det virker på meg som om kolleger, pasienter og pårørende opplever meg minst like kvalifisert som en sykepleier om ikke mer, sier han.

– Medisinstudenter som tidligere har jobbet som hjelpepleier har bredere kunnskap og ferdigheter innen det medisinske feltet en sykepleiere som ikke har jobbet like lenge. De har ikke samme bredde i sin kunnskap til raskt å se symptomer og akuttmedisinske tilfeller. I tillegg er medisinstudentene en tilleggsstøtte for legene i avdelingen, sier han.

En sykepleier er en sykepleier

NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By, vil ha Helsetilsynet på banen.

– Hva tenker du om at svenske legestudenter tror de kan gå i sykepleiestillinger etter 8 semestre?

– Dette bare understreker behovet for at Helsetilsynet ser på disse sakene. Som sagt kan en ikke sette inn andre enn autoriserte sykepleiere til å fylle denne rollen. Saker som dette undergraver tilliten til sykepleierkompetansen, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

– Et alternativ

Medisinstudenten sier det er bemanningsbyråer som har sagt at det er ok å jobbe som vikar for sykepleiere etter åtte semestre.

– Sier dere til legestudenter som er ferdig med åttende semester kan jobbe som vikarierende sykepleiere?

– Nei – det er ingen automatikk rundt hvilke arbeidsoppgaver en medisinstudent kan utføre, sier Kristian Monsen Aune i Ambio Helse til Sykepleien.

Han sier at de sender ut et skriv som er laget av NSF Rogaland til oppdragsgivere som vurderer å ansette medisinstudenter. 

– Normalt sett er ikke ansettelse av medisinstudenter et alternativ til ansettelse av sykepleiere dersom det foreligger tilgang på sykepleiere. Vi anser derimot medisinstudenter under ledelse av sykepleiere som et meget godt alternativ til underbemanning, eller at de ansatte i kommunen ikke får ta sommerferie, sier Aune.

Hans oppfatning er at ledere i helse- og omsorgssektoren er meget bevisste hvilke arbeidsoppgaver de delegerer medisinstudentene.

Arbeidsgiver må tilpasse oppgavene

I Orange Helse sier administrerende direktør, Nils Paulsen, at de forholder seg til vikarbyrådirektivet.

– Det vil si at dersom kommunen legestudentene skal arbeide i selv lønner sine legestudentene som sykepleiere, plikter vi å gjøre tilsvarende, sier han og legger til at det vil være opp til både studenten selv og oppdragsgiver å tilpasse oppgavene slik at studentene arbeider under veiledning av autorisert helsepersonell og innenfor hva som er forsvarlig.

– Dette er innleiers ansvar, vi gjør spesielt oppmerksomme på at personellet er nettopp studenter, og ikke autorisert helsepersonell, sier Paulsen.

Vanlig praksis?

Sykepleiens sak om medisinstudenter som settes inn i sykepleievakter skapte debatt. I kommentarfeltet på Facebook og i meldinger Sykepleien har fått inn tyder det på at Larvik legevakt ikke er alene om å sette medisinstudenter inn i sykepleievakter om sommeren.

<<Vi har det akkurat slik på Follo Legevakt også, og er midt inne i prosessen med å lære opp (dvs. 5 opplæringsvakter ...!) 6 medisinstudenter som skal jobbe hos oss i sommer. Ledelsen vil bevisst ikke bruke sykepleierstudenter, og søker heller medisinstudenter.>> Kommentar fra sykepleier på e-post

Ønsker legestudenter velkommen

Eli Gunhild By, ønsker legestudenter velkommen til å jobbe i helsetjeneste. Hun er enig med mange av debattantene på Facebook som mener det er viktig at legestudenter får erfaring med hvordan helsevesenet fungerer underveis i studiet.

– Men de kan ikke gå inn i sykepleiestillinger, sier hun.

<<Dette er sannheten i akuttmottaket ved Drammen sykehus også. Kommer rundt 10 medisinstudenter som skal være sommervikarer.....>> Kommentar fra Sykepleiens facebookside

Faktaark i Rogaland

NSFs Fylkeskontor i Rogaland har laget et eget faktaark som kan være nyttig å lese nå når man går inn i sommeravvikling og avdelinger fylles opp med vikarer.

– Medisinstudenter kan ansettes som «assistenter i pleie» under ferieavviklingen. Det er også mulig å søke om dispensasjon fra retningslinjer som regulerer legemiddelhåndtering for disse. Dette vil i hovedsak være medisinstudenter som har fullført 4. år i studiet og det forutsettes at de har bestått farmakologieksamen. I den grad disse utfører sykepleieoppgaver vil det være under oppsyn av ansvarlig sykepleier, sier fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse