fbpx – Slutt å hakke på andre yrkesgrupper Hopp til hovedinnhold

– Slutt å hakke på andre yrkesgrupper

Bildet viser en gruppe renholdere.

Problemet er først og fremst at sykepleiere har for dårlig lønn, ikke at de uten formell kompetanse har det for bra, skriver Henning Karlsen.

Det Remi Lønøy påpeker i innlegget Den dårligst lønnete har mange, ubehagelige sannheter i seg. Og jeg er enig i flere av disse.

Jeg er enig i at sykepleiere er for dårlig betalt ut fra ansvaret de sitter med. Jeg er enig i at det er forkastelig at man bare unntaksvis får full stilling med denne 3-årige høyskoleutdanningen (nå også universitetsutdanning). Jeg er enig i at man i 2017 burde slippe å sove med telefonen på maks volum under puta i tilfelle jobben ringer og sier du må komme. Her er vi enige.

Mer lønn, mindre ansvar?

Det jeg reagerer på er retorikken din Remi Lønøy, og hvordan du setter ulike yrkesgrupper opp mot hverandre. Sitat fra innlegget Den dårligst lønnete, publisert på sykepleien.no 2. mai: «De som burde ha delt ansvaret med deg er redusert til nettopp vaskedamen fra butikken, historielærerstudenten og er du riktig heldig han som er utplassert på arbeidstiltak. Ikke at det er noe vondt i dem eller at de gjør en jobb, men kompetansen din overgår deres med mange mil.» I tillegg maler du et bilde av ufaglærte som en yrkesgruppe med bedre lønn enn mange sykepleiere og mindre belastet hva angår ansvar.

Anstrengt forhold til «vaskedamer»?

For å begynne med det siste. Forrige gang jeg sjekket, ble kompetanse målt i ansiennitet/erfaring (realkompetanse) og karakterer/studie-/fagskolepoeng (formalkompetanse), og ikke meter, kilometer eller mil. Jeg forstår hvor du vil, men dette blir et unyansert og lite presist begrep. At du ser ut til å ha et særdeles anstrengt forhold til dem du flere ganger omtaler som «vaskedamer», men som i de fleste stillingsinstrukser heter renholdere (mange med fagbrev) synes jeg er både synd og litt merkelig. At du angriper han på arbeidstiltak, han som kanskje ikke engang har valgt denne jobben; det blir bare for dumt og litt kleint. For alt du vet er han kanskje sykepleier selv, men må komme gradvis tilbake i arbeid. 

Problemet er at sykepleiere har dårlig lønn

Jeg er så uendelig enig i at denne diskusjonen bør tas og at den bør frontes. Men jeg er fundamentalt motstander av at vi skal sette folk og yrkesgrupper opp mot hverandre for å få frem poengene og argumentene våre. Problemet er først og fremst at sykepleiere har for dårlig lønn, at de blir «herset» med av mange arbeidsgivere, og at deres kompetanse ikke blir verdsatt høyt nok. Problemer er ikke at de uten formell kompetanse eller fagarbeidere har det for bra ! Dette polariserer diskusjonen og fyrer opp under en unødvendig profesjonskamp, som ingen er tjent med. Vi må sette pris på den ulike kompetansen hver og en besitter, utfylle våre ulike styrker og svakheter, og ikke mane yrkesgrupper opp mot hverandre. Dessuten er det fritt frem for alle organiserte å delta i tariffprosessene som de fleste forbund snart begynner med.

Helsesektoren trenger renholdere

Og HEI, Ronny! Om det ikke var for renholdere eller vikarer ville vi ikke kunne drevet et eneste sykehus eller sykehjem i Norge. På lik linje med hva tilfellet hadde vært uten sykepleiere de samme stedene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse