fbpx Gode tider for helsevikarer Hopp til hovedinnhold

Gode tider for helsevikarer

Even Hagelien

– Utleie til helsevesenet preges ikke av konjunktursvingninger, men er mer styrt av behovet for arbeidskraft, sier fagsjef i NHO service, Even Hagelien.

Deler av bemanningsbransjen sliter. Årsaken er hovedsakelig dårlige tider i oljeindustrien. For bemanningsbyråer som leier ut til helsetjenesten, er bildet annerledes.

Ifølge tallene til NHO service sine medlemsbedrifter, har det vært en økning i fakturerte timer på 0,5 prosent fra 2014 til 2015 for bemanningsforetak som leier ut til helsetjenesten. De justerte tallene for omsetning i 2015 viser likevel en liten nedgang på 2,1 prosent.

(Klikk på grafikken for å få det opp i full størelse)

Grafikk NHO-tall

Behovet styrer etterspørselen

– Utleie til helsevesenet preges ikke av konjunktursvingninger, men er mer styrt av behovet for arbeidskraft, sier fagsjef Even Hagelien i NHO service.

Når han ser på fakturerte timer, topper det seg om sommeren og typiske ferieavviklings­tider, selv om både sykehus og kommuner har jevn bruk av vikarer hele året.

– Helsesektoren har høyt sykefravær, så dette er nok den sektoren innen bemanningsbransjen som har flest korte oppdrag, sier Hagelien og fortsetter:

– Norsk helsevesen er helt avhengig av vikarer. Uten dem tror jeg ikke det vil være mulig å få avviklet ferie, sier han.

Søta bror

Hagelien sier de fleste av vikarene i helsetjenesten har en annen jobb ved siden av – og de er svenske.

– Er det fortsatt like lett å rekruttere svenske sykepleiere til Norge?

– Det hjelper ikke akkurat med lav kronekurs. Jeg har hørt om flere svenske vikarer som forteller at de har «tapt» penger på at kroneverdien har gått ned. Det er ikke like lukrativt for svenskene å dra til Norge for å jobbe lenger, sier han.

Hagelien tror likevel vi fortsatt vil nyte godt av svenske sykepleiere.

– De fleste svenske sykepleiere kommer ikke hit for å jobbe på grunn av arbeidsledighet. Det er sykepleiermangel også der. De fleste svenske vikarsykepleierne har jobb hjemme, men ønsker å ta noen oppdrag for å spe på inntektene.

Svenskene blir dyrere

Men svensk arbeidskraft er blitt dyrere å hente inn. En årsak er at når bemanningsbyråer henter inn svenske sykepleiere som bor i Sverige, må byråene betale arbeidsgiveravgift til Sverige.

– Den er dobbelt så høy som i Norge. Årsaken er at i Sverige må arbeidsgiver betale trygdeavgiften, mens i Norge er det arbeidstaker som gjør dette selv. Så da blir disse svenskene dyrere, sier Hagelien.

– Vil det åpnes opp for at Norge kan rekruttere flere sykepleiere utenfor Norden?

– Det er vanskelig å spå, men språkbarrierer gjør nok sitt til at det heller blir et spørsmål om vår betalingsvilje, sier han.

– Er det kommunehelsetjenesten eller sykehusene som leier inn flest vikarer?

– Tallene jeg har sett tyder på at kommunehelsetjenesten er litt større enn sykehusene, men at det er nokså jevnt. Å få god statistikk over alle kommunene er vanskeligere enn for ­sykehusene, så jeg tar et lite forbehold, sier Hagelien.

Så store er de

Her er oversikten over de 10 byråene som tjener mest på utleie til kommunehelsetjenesten, og oversikt over de 10 kommunene som bruker mest penger på å leie inn vikarer.

(Klikk på grafikken for å få den i full størrelse)

Grafikk over de ti største bemanningsbyråene
Kommunene som har leid inn mest vikarer
Infografikk over de største byråene

Kilde: Tallene i de tre grafikkene over er hentet fra Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport. Databasen viser hvor mye kommunene har betalt, og hvilke bransje leverandøren er registrert under i Brønnøysundregistrene. Bransjene som er tatt med er  «Hjemmesykepleie», «Utleie av arbeidskraft» og «Rekruttering og formidling av arbeidskraft». De faktiske fakturerte beløpene som Leverandørdatabasen inneholder kommer fra kommunenes årsregnskap. Dersom kommunene har registrert feil i sine regnskap er dette feil databasen ikke kan avdekke. Leverandørdatabasen inneholder samtlige leverandører til 375 av Norges 428 kommuner som dekker 95 prosent av landets befolkning. Samtlige beløp er oppgitt eks. mva.

Les hele Bemanningsbyrå-tema

 

Uten dem tror jeg ikke det vil være mulig å avvikle ferier.
Even Hagelien, fagsjef i NHO service

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse