fbpx – Vi er underlagt vikarbyrådirektivet Hopp til hovedinnhold

– Vi er underlagt vikar­byrådirektivet

Administrerende ­direktør i Orange Helse, Nils Kristian Paulsen, reagerer på flere av påstandene i reportasjen om «Asta». Her er hans kommentarer:

Om språkkurset:

– Vi stiller krav til språkkompetanse hos våre sykepleiere. Kurset som det vises til, er et tilbud til sykepleiere som ønsker å arbeide i Norge. Studielånet for skolegangen er per i dag på i 4 350 euro, og dette er tilbakebetalt etter 1 850 timer. I tillegg får alle stipend ved avgitt eksamen på 1 500 euro som ikke tilbakebetales. Dette fremkommer i alle studie- og arbeidsavtaler.

Om nettolønnen:

– Vi er underlagt vikarbyrådirektivet og følger likebehandlingsprinsippet. Det vil si at kommunale lønnsbestemmelser gjelder for våre medarbeidere. Oskar Nilssen viser her til netto lønn etter skatt, husleie, reise og studielån. Dvs. at reell lønn er 19,7 Euro (185 kr) netto etter skatt. Med skatt på 27 prosent gir dette en brutto timelønn på 235 kroner + feriepenger. Bruken av nettolønn er også vanlig for norske ansatte som blir utplassert i andre land. Dette gjøres fordi skattesituasjonen kan være uklar for den ansatte som må forholde seg til ulike skatteregimer. Nettolønnsordning inngås for å gi den ansatte skattebeskyttelse, og anses normalt å være til gunst for den ansatte og heller ikke i strid med arbeidsmiljølovgivningen og tariffavtaler, jf. Aml § 1–9.

Om sykepenger og egenmeldinger: 

«Asta» forteller om en hun kjenner som sliter med å få sykepenger til tross for at hun har jobbet lenge nok, og sier egenmelding er forbudt i Orange Group Baltic.
– Det er vanskelig å uttale seg om denne konkrete saken, og det er beklagelig hvis det er en uavklart situasjon rundt en av våre ansatte. Hun, som alle andre, var og er underlagt norsk arbeidsmiljølov når hun jobber i Norge, som også inkluderer sykepenger og egenmeldinger.

Om boforholdene:

– Boforholdene «Asta» beskriver kjenner vi oss ikke igjen i. Vi tilbyr våre ansatte gode boforhold. De deler ofte stue og bad, men alle skal ha egne rom. Vi har gode rutiner for å følge opp boforhold. Dette kontrolleres internt via vårt verneombudsapparat og eksternt av Arbeidstilsynet.

Om bilholdet til Orange Helse:

– Skifte mellom vinterdekk og sommerdekk utføres hvert halvår på dekkhotell (Dekkmann/Vianor). Alle dekk blir kontrollert og byttet ved behov. Dette styres av dekkleverandøren.
Det ikke noe annerledes ved våre biler enn andre tjenestebiler. Vår erfaring er at det i noen tilfeller er mer hensiktsmessig å bytte et punktert dekk selv, dersom man er komfortabel med det. Vi har også avholdt glattkjøringskurs (på bane) og andre kjøreferdighets-fremmende kurs for å sikre at våre ansatte ferdes trygt på veien.

Generell kommentar:

– Vi har flere ansatte som er medlem i Fagforbundet eller Norsk Sykepleierforbund, og synes det er trist at forbundets egne medlemmer og våre andre ansatte skal oppleve at deres eget forbund omtaler deres arbeidsplasser på denne måten. Vi har ønsket dialog og mulighet for tariffavtale med disse forbundene i flere år, men ingen av dem ønsker tariffavtale med bemanningsbransjen, slik som for eksempel Fellesforbundet har med bemanningsbedrifter innen bygg og anlegg*).
Vi har flere hundre medarbeidere som hver eneste dag tar vare på mennesker over hele landet. Vi er stolte over den innsatsen våre ansatte viser. De gjør en viktig jobb og vi får gode tilbakemeldinger fra våre brukere, deres pårørende og våre kunder. Våre medarbeiderundersøkelser viser god tilfredshet blant våre ansatte, og statistikken viser at våre ansatte blir lenger hos oss enn det som er gjennomsnittet i bemanningsbransjen.


*) Forhandlingslederen i Norsk Sykepleierforbund, Harald Jesnes, sier at forbundet ikke har fått noen formell henvendelse om tariffavtale de siste par årene.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse