fbpx – Dårlig idé å sette inn vikarer på korte oppdrag Hopp til hovedinnhold

– Dårlig idé å sette inn vikarer på korte oppdrag

IKKE BRA: Mange av vikarsakene Line Orlund får kjennskap til, handler om vikarer som blir dårlig behandlet.

Fylkesleder i NSF Oslo, Line Orlund, synes mange vikarer er tøffe:

– De kastes inn i arbeidsoppgaver som det forventes at de behersker fra dag én. Mange av dem er både dyktige og fleksible, sier Orlund.

Men ikke alt er positivt.

– Helsetjenesten er blitt så kompleks at det er en dårlig idé å sette inn vikarer på korte oppdrag. Vikariater over lang tid er greit, mener Orlund.

Dårlig behandling

Mange vikarsaker hun får kjennskap til handler om vikarer som blir dårlig behandlet.

– Hva dreier det seg om?

– Det er vikarer som ikke får den lønnen de skal ha, de får ikke utbetalt feriepenger eller de har arbeidsgivere som ikke betaler inn den skatten de skal. I noen tilfeller opplever vi også at arbeidsgivere satser på at vikarer ikke finner ut hva de andre sykepleiere tjener og hvilken lønn de selv da har krav på, forteller hun.

Mest svenske

Oslo kommune har mange utenlandske sykepleievikarer.

– De svenske og danske sykepleiervikarer dominerer i Oslo.­ I tillegg har vi en del østeuropeiske, sier hun.

– Blir nordiske vikarer behandlet bedre enn østeuropeiske?

– Det er vanskelig å si. Mitt inntrykk er at jo mindre kjennskap vikaren har til det norske systemet, dess større er sjansen for å bli utnyttet. På den måten kan vi si at de nordiske sykepleierne har en fordel i forhold til vikarer som kommer fra land hvor systemene er mer forskjellige, sier Orlund.

Mangel på solskinn

– Hvorfor er NSF skeptisk til vikar­byråer?

– Vi hører sjelden solskinnshistoriene, så det kan være at bransjen er bedre enn sitt rykte. Sakene og historiene som når oss handler dessverre for ofte om arbeidsgivere som ikke oppfører seg som de skal. Bare se på den siste saken om Orange Helse, sier hun.

Ikke uten ansvar

Men Orlund mener vikarene også har et ansvar oppi det hele.

– Det er et paradoks at mange av vikarene kommer hit for å jobbe så mye som mulig for å tjene mest mulig på kortest mulig tid. De er selv klar over at vaktene de går ikke er lovlige og truer pasientsikkerheten. Det er et ansvar hver enkelt vikar må ta, sier Orlund.

Les hele tema om bemanningsbyråer.

Mitt inntrykk er at jo mindre kjennskap vikaren har til det norske systemet, dess større er sjansen for å bli utnyttet.
Line Orlund

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse