fbpx Orange Helse ut av Oslo også Hopp til hovedinnhold

Orange Helse ut av Oslo også

bildet viser Inga Marte Thorkildsen

Det går nedover for Orange Helse. Nå har også Oslo kommune sagt opp avtalen med bemanningsbyrået, etter at det i forrige uke ble sparket fra norske sykehus.

Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) har lenge jobbet med å få svar rundt Oslo kommunes bruk av bemanningsbyrået Orange Helse som leverer praktisk bistand og hjemmesykepleie til de innbyggerne som ønsker det i kommunen. I mars i fjor stilte han kritiske spørsmål til daværende eldrebyråd Aud Kvalbein (Krf). Han ba blant annet om å få se kontrakten med Orange Helse.

– Han fikk se en kontrakt som var så sladda at man nesten ikke så at det var fra Orange Helse, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), det nye eldrebyrådet i Oslo, siden valget i høst.

Orange Helse AS

Orange Helse AS bruker i stor utstrekning sykepleiere fra de baltiske landene som de leier inn via sin «filial» i Litauen, Orange Group Baltic, og selskapet driver kursvirksomhet i Litauen og Latvia for å klargjøre sykepleiere derfra til arbeid i Norge.

– Dette er en driftsform som brukes av en del selskaper som leverer arbeidskraft til helsesektoren i Norge. Det er flere eksempler på at de ansatte blir trukket i sin lønn for ganske store beløp som hevdes å være til dekning av boligutgifter her og til betaling for den tidligere kursdeltakelsen i hjemlandet. På overflaten kan det da se ut som om de mottar en timelønn som er vesentlig større enn den de faktisk mottar. Det er også en del eksempler på at selskaper som driver på denne måten, får et «tak» på de ansatte slik at de ikke kan slutte før de har betalt tilbake det kursingen koster. I slike tilfeller har de ansatte ikke tariffavtale, hevder Ivar Johansen.

Ble alarmert

I forrige uke skrev Sykepleien om  Deloitte-rapporten som førte til at de tre helseregionene som hadde avtaler med Orange Helse sa dem opp, gjennom HINAS (helseforetakenes innkjøpsservice).

– Da ble vi veldig alarmert. Dette bekreftet bekymringene våre, så vi fikk satt fart på Helseetaten som nå vurderer seriøsiteten til Orange Helse, sier Thorkildsen.

Orange Helses oppdrag for Oslo kommune har bare vært tilsvarende et årsverk innen hjemmesykepleie og praktisk bistand. Avtalen er nå sagt opp, uten at Oslo kommune har angitt noen grunn, og uten at det kreves noen grunn. Oppsigelsestiden er seks måneder.

Men hvis Helseetaten mener det er grunn for å heve avtalen med Orange Helse, er bemanningsbyrået ute med umiddelbar virkning.

– Det regner vi med å få vite fra Helseetaten seinest fredag, sier Thorkildsen.

– Så da kan Orange Helse være ute allerede til helga?

– Jeg vet ikke detaljene i hvor raskt det da skjer.

– Hva med de brukerne som venter noen fra Orange Helse etter fredagen?

– De vil få noen andre hjem til seg. Det blir kommunens ansvar å finne erstattere på kort varsel, lover Thorkildsen.

Krav til heving av avtale

For at kontrakten kan heves med umiddelbar virkning, kreves følgende brudd:

- Gjentatte brudd på lover, forskrifter og instrukser

- Gjentatte brudd på forhold som går ut over brukernes helse og trivsel

- Gjentatte brudd på manglende evne/vilje til å etterkomme Oslo kommunes pålegg om å oppfylle kontrakten.

Helseetaten vil også ta med i vurderingen det som kommer frem i Deloitterapporten.

Et prioriteringsspørsmål

Inga Marte Thorkildsen mener denne saken understreker at den politiske bevisstheten må opp.

– Folk må forstå at disse firmaene ikke bare har gode hensikter. Jeg er grunnleggende skeptisk til den konkurransen som har vært ført i Oslo innen velferdstjenester. Spørsmålet for oss politikere er hvor mye skal vi bruke av fellesskapets ressurser på å kontrollere versus faktisk å utøve velferdstjenester? Det er et prioriteringsspørsmål, hevder hun.

– Er det andre bemanningsbyråer dere vil gå nærmere etter i sømmene?

– Vi må se på hvilke konsekvenser dette skal få for det videre arbeidet, og det er jo naturlig å se på andre aktører. Men da er vi avhengige av varslere. Både Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet har vært flinke til å varsle oss politikere. Dessverre gikk det lang tid før noe skjedde, sier Thorkildsen.

– Håper Bergen gjør det samme

Sara Bell er Fagforbundets leder i Bergen og har lenge advart mot Orange Helse og andre vikarbyråer.

Det er veldig bra at Oslo kommune har sagt opp avtalen med Orange Helse, gratulerer til Oslo for det. Denne saken viser at det måtte et byrådsskifte på plass for å sikre en bedre og mer ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Vi har store forhåpninger til at Bergen kommune vil gjøre det samme, sier hun.

 

Ønsker du flere nyheter? Meld deg på SYKEPLEIENS NYHETSBREV.

Hvor mye skal vi bruke av fellesskapets ressurser på å kontrollere versus å utøve velferdstjenester?
Inga Marte Thorkildsen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse