fbpx Sykepleien Forskning nr 1/2016 Hopp til hovedinnhold
Forside Forskning 1-2016

Sykepleien Forskning nr 1/2016

2016
;  
11
 (
1
)

Hjemmesykepleien opplever utfordringer i samhandling med spesialisthelsetjenesten om utskrivningsklare pasienter.

Leder: Vi trenger forskning med innovasjonskraft    

Innspill: 

Jørgen G. Bramness: Kan vi stole på forskningen?

Marit Helene Andersen: Pasientnær forskning gir fordeler

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Probiotika forebygger trolig diaré hos barn

Statiner forebygger trolig ikke demens

Forskningsnytt:

Søvn etter aortaklaffimplantasjon

Sakte sykepleie i demensomsorgen

Hverdagen etter gastric bypassoperasjon

Forskningsartikler:

Hjemmesykepleien i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Av Siri Tønnessen, Bente Lilljan Lind Kassah og Wivi-Ann Tingvoll

Kommentar: Samarbeid krever forståelse. Av Heidi Hobbelstad   

Elektronisk meldingsutveksling ved utskrivning av pasienter fra sykehus til kommune. Av Berit J. Brattheim, Ragnhild Hellesø og Line Melby

Kommentar: PLO-meldinger gir nyttig informasjon

Kvinner og menns vurdering av helse og funksjonsevne i HUNT 3 etter hjerneslag. Av Borghild Løyland, Line Todal og Randi Andenæs

Stell og bruk av sentralt venekateter i intensivavdeling. Av Wenche Mentzoni og Inger Schou Bredal

Praksisveilederes refleksjoner om akademisering av spesialutdanningene. Av Bente Skogsaas   

Kommentar: Viktig med ulik kompetanse. Av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanningen. Av Torunn Erichsen, Gro Røkholt og Inger Utne

Utfordringer ved helsesøsterrollen i tverrfaglig samarbeid. Av Anne-May Teige og Marianne Hedlund   

Kommentar: Samarbeid med barnehagen er nyttig. Av Bodil Erdal

Forskerintervju

Nytt og nyttig:

Viktig å vite om hjerneslag

Hva er et essay?

Les PDF-utgave (pdf, 5.89 MB)
flere utgaver