fbpx Hverdagen etter gastric bypassoperasjon Hopp til hovedinnhold

Hverdagen etter gastric bypassoperasjon

Tre siluoetter av kvinnekropper: en tynn, en middels en tykk

Fedmekirurgi fremmer vekttap ved å endre fordøyelsessystemets anatomi, og dermed begrense mengden mat som kan spises og fordøyes. 

Behandlingen er anbefalt når BMI er over 40 eller over 35 med alvorlige tilleggssykdommer. Tidligere studier beskriver positive konsekvenser, men også fysiske, sosiale og emosjonelle utfordringer de første årene etter operasjonen. Derfor trenger vi mer kunnskap om hvordan pasienter har tilpasset seg de kirurgiske endringene og taklet omlegginger av livsstilen på lang sikt. 

Målet med denne kvalitative studien var derfor å utforske og beskrive hvordan hverdagen var blitt for ti pasienter (tre menn) fem år etter operasjonen. Alle hadde gjennomgått laparoskopisk gastric bypassoperasjon i 2008 eller 2009. Semistrukturerte intervjuer ble utført etter en intervjuguide med åpne spørsmål rundt deres opplevelser og refleksjoner etter fedmekirurgi. Lydopptakene ble transkribert ad verbatim og data-analysen fulgte prinsipper for kvalitativ innholdsanalyse. 

Det overordnede tema – et mangfold av daglige endringer etter fedmekirurgi – belyser kompleksiteten i hva disse pasientene kan forvente i løpet av denne femårsperioden. De radikale endringene påvirket deres daglige liv i form av endrete relasjoner, den nye kroppen og endringer i selvfølelse. Studien viste at pasienter bruker flere år på å finne ut hvordan de skal takle sin nye kropp og hvordan man forholder seg til de fysiske endringene. Hengende hud er problematisk i hverdagen fordi det påvirker alt fra seksuell tiltrekning til dilemmaer med påkledning. Klær blir et redskap som beskytter pasientenes verdighet, skjuler kroppen og andre kroppslige endringer som kan oppleves som pinlige. Studien viste også at de fleste av pasientene var fornøyde med livet fem år etter operasjonen og flere beskrev økt selvfølelse. 
Resultatene av denne studien kan brukes som et grunnlag for å gi pasienter, pårørende og helsepersonell bedre informasjon om livet etter fedmekirurgi. Det anbefales at fremtidige studier spesielt tar for seg de mest problematiske sidene ved å gå gjennom slik kirurgi.


Referanse 

Lier HO, Aastrom S & Rortveit K (2015). Patients´ daily life experiences five years after gastric bypass surgery – a qualitative study. J Clin Nurs. doi: 10.1111/jocn.13049.

 

Kommentar:

Denne studien viser at slankeoperasjoner gir pasientene store fysiske, psykiske og sosiale utfordringer i hverdagen i lang tid etterpå. Det er viktig at personer med fedmeproblematikk får god informasjon om slike ulemper før de bestemmer seg for et slikt inngrep.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse