fbpx Probiotika forebygger trolig diaré hos barn Hopp til hovedinnhold

Probiotika forebygger trolig diaré hos barn

tegning av liten gutt som sitter på do

Probiotika forebygger trolig diaré hos barn som går på antibiotika. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekt av å gi probiotika til barn som går på antibiotika. 

Sammenliknet med å gi placebo (narremedisin), annen behandling eller ingen probiotika viser resultatene at probiotika:

  • trolig fører til at færre barn som går på antibiotika får diaré (middels tillit til resultatet)
  • muligens korter ned varigheten på diareen hos barn som får diaré mens de går antibiotika (liten tillit til resultatet) 
  • muligens reduserer avføringshyppigheten hos barn som går på antibiotika (liten tillit til resultatet)

Vi vet ikke nok til å kunne si om det oppstår flere, like mange eller færre bivirkninger. Tilliten til resultatet som gjelder bivirkninger er nemlig svært liten.
Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekten. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

 

Hva er denne informasjonen basert på? 

Forfatterne av Cochrane-oversikten oppdaterte en tidligere systematisk oversikt. De søkte systematisk i aktuelle forskningsdatabaser i november 2014, og fant sju nye studier slik at de inkluderte totalt 23 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 3938 barn i denne oppdaterte systematiske oversikten. Barna var fra én måned til 18 år gamle. Barna gikk på antibiotika for:

  • øvre eller nedre luftveisinfeksjoner eller øreinfeksjoner (fem studier)
  • mage-/tarminfeksjoner (fire studier)
  • forskjellige typer infeksjoner (ni studier)
  • hjernehinnebetennelse eller blodforgiftning (én studie)
  • ikke oppgitt (fire studier)

Barna ble rekruttert fra ulike helsesettinger, hovedsakelig fra legekontorer og sykehus. Studiene ble utført i Polen (fire studier), USA (tre studier), Kina (to studier), Iran (to studier), Italia (to studier), Finland, Frankrike, England, Australia, Brasil, Filippinene, Tyrkia, Bulgaria, Thailand, og den Tsjekkiske Republikk. Definisjonen på diaré varierte blant de inkluderte studiene.

Lengden på antibiotikakurene varierte fra tre dager til 30 dager. Hos de barna som fikk probiotika, ble dette gitt sammen med antibiotikakuren.

 

Referanser:

Goldenberg JZ, Lytvyn L, Steurich J, Parkin P, Mahant S, Johnston BC. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD004827. DOI: 10.1002/14651858.CD004827.pub4.
Les hele oversikten i Cochrane Library:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004827.pub4/abstract


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse