fbpx Sakte sykepleie i demensomsorgen Hopp til hovedinnhold
Forskningsnytt:

Sakte sykepleie i demensomsorgen

Sykepleier spiser et måltid med en eldre dame
Referer til artikkelen

Leegaard M. Sakte sykepleie i demensomsorgen Sykepleien Forskning 2016; (1) :12-13.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet (2013), har rundt 70 000 mennesker demens i Norge, hvorav 40 prosent bor på sykehjem. God omsorg for personer med demens blir ofte beskrevet med begrepene personsentrert omsorg og individuell pleie. I demensomsorgen er det ofte sykepleiere som kan avgjøre om mennesker med demens forstår, håndterer og finner mening i hverdagen. En slik opplevelse av sammenheng ble i sin tid introdusert av Antonovsky (1979), som en måte å skape mening i verden på så man mestrer stressende situasjoner bedre. Forskningslitteraturen innen demensfeltet mangler eksempler på hvilken praksis som er best for å understøtte opplevelse av sammenheng for personer med demens. 

Målet med denne kvalitative studien var derfor å belyse om sykepleierne mener en omsorgsfull tilnærming i form av sakte sykepleie kan bidra til å skape følelsen av sammenheng hos personer med demens. Data ble samlet inn gjennom deltakende observasjon og fokusgruppeintervjuer med 16 sykepleiere fra to norske sykehjem. Det ble valgt en fenomenologisk-hermeneutisk analyse for å finne kjerneelementene av sakte sykepleie. 

Sakte sykepleie ble beskrevet som: å være til stede i øyeblikket, å gjøre én ting om gangen og å skape glede og tilfredshet. Disse kjerneelementene bidro til å skape følelsen av sammenheng hos personer med demens. Sakte sykepleie kan beskrives som en måte å levere god sykepleie og en arbeidsmetode som kan understøtte følelsen av sammenheng i demensomsorgen. 

 

Referanse

Lillekroken D, Hauge S, Slettebo A. The meaning of slow nursing in dementia care. Dementia (London, England). 2015.

 

Kommentar:

En praksis basert på sakte sykepleie kan hjelpe oss til å gi omsorg med en kvalitet som kan forbedre livet til personer med demens. Studien kan inspirere sykepleiere som jobber med en krevende pasientgruppe til å finne mening og sammenheng i omsorgen de gir pasienter med demens. 

Sykepleier spiser et måltid med en eldre dame

0 Kommentarer