fbpx Statiner forebygger trolig ikke demens Hopp til hovedinnhold

Statiner forebygger trolig ikke demens

Tegning av to eldre personer som møtes på gata.

Og har trolig heller ingen effekt på kognitiv funksjonsevne.

Hos personer med vaskulære risikofaktorer, som høyt blodtrykk og hjertesykdom,  vil statiner trolig ikke forebygge demens og har trolig liten eller ingen effekt på kognitiv funksjonsevne. Det viser en Cochrane-oversikt.

 

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekt av statiner (simvastatin og pravastatin) sammenliknet med placebo (narrepille) hos personer som har kjent vaskulær sykdom eller vaskulære risikofaktorer. 

Forfatterne fant at:

  • statiner trolig har liten eller ingen innvirkning på hvor mange som får demens hos personer med vaskulære risikofaktorer. Vi har middels tillit til resultatet.
  • statiner trolig har liten eller ingen innvirkning på kognitiv funksjonsevne hos personer med vaskulære risikofaktorer. Vi har middels tillit til resultatet.
  • det er like mange som slutter med statiner som med placebo på grunn av alvorlige uheldige hendelser («adverse effects») hos personer med vaskulære risikofaktorer. Vi har stor tillit til resultatet.

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i november 2015, og fant to studier med til sammen 26 340 deltakere som de inkluderte i oversikten. Studiene rekrutterte personer som bodde i Storbritannia, Skottland, Irland og Nederland. Personene som deltok var mellom 40 og 82 år, nesten halvparten var over 70 år og alle hadde økt risiko for vaskulær sykdom. Den ene studien med 20 536 personer undersøkte effekten av simvastatin og den andre med 5 804 personer undersøkte effekten av pravastatin. Oppfølgingstiden var fem år i den første og tre år i den andre studien. Bare den ene studien om simvastin (40 mg) hadde målt insidens av demens og fant ingen forskjell i forekomst av demens mellom gruppene. Begge studiene målte kognitiv funksjonsevne, men brukte ulike testverktøy. Studien som undersøkte effekten av pravastatin (40 mg) brukte blant annet Mini Mental State Examination. Det var ingen forskjell i kognitiv funksjonsevne mellom gruppene på tvers av testverktøy, og det var heller ingen forskjell i effekt når man så på deltakerne inndelt i tre ulike aldersgrupper (eldre inntil 65 år, 65 til 69 år eller 70 år og eldre). Studiene var godt utført med lav risiko for at de hadde systematiske skjevheter. 

 

REFERANSER

McGuinness B, Craig D, Bullock R, Passmore P. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD003160. DOI: 10.1002/14651858.CD003160.pub3.
Les hele oversikten i Cochrane Library:
http://www.cochrane.org/CD003160/DEMENTIA_statins-prevention-dementia

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse