fbpx Søvn etter aortaklaffimplantasjon Hopp til hovedinnhold

Søvn etter aortaklaffimplantasjon

Kvinne som sover

Økende alder fører til at aorta-stenose har blitt et alvorlig helseproblem. 

56 prosent av pasientene med aortastenose er over 70 år, og problemet er størst hos de over 80. Uten kirurgisk behandling har disse pasientene dårlig prognose og redusert livskvalitet. Tradisjonelt blir aortastenose behandlet kirurgisk med innsetting av ny aortaklaff. Økende alder og mer komorbiditet har resultert i implantasjon av ny aortaklaff via kateter som en alternativ behandling. God søvn er viktig for å samle krefter etter sykdom og kirurgi, men eldre pasienter har oftere problemer med innsovning og vedlikehold av søvn generelt. Etter hjertekirurgi vil dette bli forsterket av postoperative smerter og immobilisering. Målet med studien var derfor å bestemme og sammenlikne innholdet av selvrapportert søvn og søvnløshet, og registrert søvnmønster hos 80–90 åringer postoperativt etter aortaklaffimplantasjon med kateter eller åpen kirurgi.
Det ble valgt et prospektivt kohort design og pasientene ble rekruttert fra et stort universitetssykehus. 143 pasienter (av totalt 162) ble inkludert i studien, og data ble samlet inn preoperativt (baseline) de første fem postoperative dagene på sykehus. Pasientene fylte ut skjema for å dokumentere søvn og søvnløshet, og aktigrafi (registrerer bevegelse) ble brukt for å registrere søvnmønster. 

Forskerne fant ut at pasienter som hadde vært gjennom implantasjon med kateter hadde mest søvnløshet de første postoperative dagene. Pasienter med åpen hjertekirurgi sov bedre, og fikk søvnforstyrrelser først senere i det postoperative forløpet. Alle pasientene sov mer på dagtid enn om natten, og median total søvn var 6,4 timer i døgnet. 

Pasienter mellom 80 og 90 er mer utsatt for søvnforstyrrelser og dette kan gi negative konsekvenser for rehabilitering og antall dager innlagt i spesialisthelsetjenesten. Sykepleiere bør oppmuntre pasientene til å være mer aktive på dagtid og gjøre det enklere å sove om natten med regulering av lys, temperatur og analgetika.


Referanse

Amofah HA, Brostrom A, Fridlund B, Bjorvatn B, Haaverstad R, Hufthammer KO, Norekval TM (2015). Sleep in octogenarians during the postoperative phase after transcatheter or surgical aortic valve replacement. Eur J Cardiovasc Nurs. doi: 10.1177/1474515115620992.

 

Kommentar:

Denne studien viser at nye behandlingsformer kan gi uønskete bivirkninger som dårligere søvn hos de eldste pasientene som ofte sover dårlig fra før. Man kan spørre seg om den alternative behandlingen førte til at pasientene fikk mindre analgetika, og derfor sov dårligere. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse