fbpx Vi trenger forskning med innovasjonskraft Hopp til hovedinnhold

Vi trenger forskning med innovasjonskraft

Innovasjon er blitt et nytt mantra for helsepolitikere og Norges forskningsråd, og for andre som har beslutningsmyndighet i forskning og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Hvis du søker om forskningsmidler vil det alltid være en fordel å nevne innovasjon i søknaden. 

Ifølge Wikipedia betyr innovasjon å skape noe nytt som samtidig bidrar til en bedre løsning, og det norske ordet nyvinning beskriver kanskje best hva som menes med innovasjon. Forsk-ning skal ved hjelp av grundig og systematisk vitenskapelig metode finne ny viten og øke kunnskapen om de emnene vi forsker på. Derfor vil forskning ofte være en viktig del av det kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for innovasjoner i helsesektoren. 

For sterk vektlegging av forskningsbasert kunnskap kan bidra til at nyvinninger eller smarte løsninger i praksis ikke blir nok verdsatt. Moderne organisasjoner som helse- og omsorgssektoren trenger personer som har evnen til å skape noe nytt, men også et arbeidsfellesskap med ledere som verdsetter nye metoder og løsninger. 

Sykepleiekongressen 2016 har tittelen «Innovasjonskraft, ny tid – nye roller». Samhandlingsreformen er et eksempel på hvordan politikk har påført sykepleierne nye roller med mer ansvar og krav til nye løsninger. Derfor trenger vi sykepleiere som forsker på ideer som kan bidra til endringer eller innovasjon i hjemmesykepleien. 

Et annet eksempel fra sykepleiepraksis kan være hvordan vi kan implementere nye kunnskapsbaserte rutiner. I dette nummeret av Sykepleien Forskning presenterer vi en artikkel av Mentzoni og Bredal som beskriver en studie på stell og bruk av sentralt venekateter ved seks ulike intensivavdelinger. Hvis forskningen til Mentzoni og Bredal resulterer i ny og forbedret praksis, gjerne med et innslag av bedre økonomistyring, så har vi forskning med innovasjonskraft. 

Helse- og omsorgssektoren trenger personer som har evnen til å skape noe nytt
Marit Leegaard

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse